Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language "Cilvēkresursu vadīšanas modeļa izveide pakalpojumu uzņēmumiem"
Title in English "Development of the Model of Human Resource Management in a Company"
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Iveta Ozoliņa-Ozola
Reviewer Ilze Judrupa, asoc.profesors, Dr.oec.
Abstract Maģistra darba tēma “Cilvēkresursu vadīšanas modeļa izveide pakalpojumu uzņēmumiem”. Darbs sastāv no trīs daļām. Pētījuma objekts - Informācijas Tehnoloģiju pakalpojumu uzņēmums. Pētījuma priekšmets - cilvēkresursu vadīšanas modelis. Pētījuma formulētais mērķis ir apkopot teoriju par cilvēkresursu vadīšanas modeļiem un izstrādāt Informācijas Tehnoloģiju pakalpojumu uzņēmumam atbilstošu cilvēkresursu vadīšanas modeli. Mērķa sasniegšanai tika uzstādīti pieci pētījuma uzdevumi, kā arī darbā ir formulētas četras hipotēzes. Darbs izstrādāts 90 lpp. apjomā. Darbs sastāv no 16 tabulām, 1 formulas, 30 attēliem un 3 pielikumiem uz 3 lapām, un 41 literatūras avota. Maģistra darbā teorētiskās daļas ietvaros ir veikts teorētiskais apkopojums par cilvēkresursu vadīšanas būtību, pamatuzdevumiem un sistēmu. Ir apkopotas cilvēkresursu vadīšanas modeļu teorijas un aprakstīti cilvēkresursu vadīšanas modeļu veidi. Ir apkopotas cilvēkresursu vadīšanas arhitektūras un cilvēkkapitāla teorijas, uzsvērti nodarbinātības veidi un cilvēkresursu vadīšanas konfigurācijas. Metodoloģijas daļas ietvaros ir aprakstīta kvantitatīvā pētījuma (anketēšana) un kvalitatīvā pētījuma (intervija) metodoloģija: pētījuma dizains, datu iegūšanas metodes un instrumentārijs, datu analīzes metodes, izlases pietiekamība. Empīriskās daļas ietvaros ir veikta kvantitatīvā un kvalitatīvā pētījuma rezultātu apkopojums un interpretēšana, pētījuma objekta personāla segmentu identificēšana (pēc unikalitātes un stratēģiskās vērtības kritērija). Ir izstrādāti cilvēkresursu vadīšanas (CRV) modeļi, pamatojoties uz izvēlētā CRV modeļa komponentēm, kā arī uz personāla segmentiem piemērotām CRV konfigurācijām. Maģistra darba rezultāts - izstrādāti divi cilvēkresursu vadīšanas modeļi IT pakalpojumu uzņēmumos diviem eksistējošiem personāla segmentiem. Šos modeļus var pielietot ne tikai IT pakalpojumu uzņēmumi, bet arī citi pakalpojumu uzņēmumi no citām nozarēm.
Keywords cilvēkresursi, cilvēkresursu vadīšana, cilvēkresursu vadīšanas modelis
Keywords in English Human Resource, Human Resource Management, model of Human Resource Management
Language lv
Year 2019
Date and time of uploading 15.05.2019 15:46:08