Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language "Grāmatvedības pakalpojumu sniegšanas uzņēmuma konkurētspējas paaugstināšanas projekts"
Title in English "Project for increasing competitiveness of an accounting services company"
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Dr.oec., prof. K.Didenko
Reviewer
Abstract Diplomprojekta nosaukums ir "Grāmatvedības pakalpojumu sniegšanas uzņēmuma konkurētspējas paaugstināšanas projekts". Darba procesā tika analizēti uzņēmuma rādītāji laika posmā no 2006. 2009. gadam. Diplomprojekta apjoms ir 73 lapas datorsalikumā un tas sastāv no 5 daļām: 1) analītiskās daļas, kurā detalizēti aplūkota uzņēmuma darbība, situācija grāmatvedības pakalpojumu tirgū un izklāstīts teorētiskais pamatojums tālākai priekšlikumu izstrādei; 2) projekta aprēķinu daļas, kurā ir izstrādāti priekšlikumi konkurētspējas paaugstināšanai, kas balstīti uz aprēķiniem un datu salīdzināšanu. Priekšlikumi ir izvirzīti pamatojoties uz analītiskajā daļā aplūkoto informāciju un tirgus analīzi. Balstoties uz projekta daļu, darba beigās tika izdarīti secinājumi un izvirzīti priekšlikumi esošo problēmu risināšanai; 3) tehnoloģiskās daļas, kurā ir attēlots klientu datu bāzes izstrādes process, datu bāzes praktiskais pielietojums un datu eksportēšanas un importēšanas iespējas; 4) darba un dabas aizsardzības daļa, kurā tiek aplūkoti iespējamie riski uzņēmumā un priekšlikumi to novēršanai; 5) grafiskās daļas, kurā attēloti diplomprojekta izstrādes laikā iegūtie rezultāti. Par pamatu šī darba izstrādei kalpoja zinātniskā literatūra, uzņēmuma SIA BRE gada pārskati un nepublicētie materiāli un dati, Latvijas Republikas statistikas dati, likumdošana, periodiskie izdevumi, kā arī interneta resursi. Diplomprojektā ir 14 tabulas un 27 attēli. Diplomprojekta sastāvā ietilpst 10 pielikumi.
Keywords Konkurētspējas paaugstināšanas projekts
Keywords in English Project for increasing competitiveness
Language lv
Year 2010
Date and time of uploading 19.04.2011 09:49:18