Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Administration of Customs and Taxes
Title in original language „Akcīzes nodokļa ietekme uz alkoholisko dzērienu tirgu”
Title in English “Impact of Excise Tax on the Alcoholic Beverage Market”
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Māris Jurušs
Reviewer I.Jevinga, RTU MNK (prakt.) docente, Mg.oec.
Abstract Bakalaura darba tēma ir “Akcīzes nodokļa ietekme uz alkoholisko dzērienu tirgu”. Darba aktualitāte ir pamatojama ar to, ka kopš 2017.gada katru gadu tiek palielināts akcīzes nodoklis alkoholiskajiem dzērieniem. Tādēļ darba mērķis ir noskaidrot vai nodokļa palielināšana ietekmē alkoholisko dzērienu tirgu, uzņēmējus un iedzīvotājus. Lai sasniegtu izvirzīto mērķi tika veikti sekojoši uzdevumi: 1. iepazīties ar pieejamo informāciju, izanalizēt un apkopot to; 2. veikt datu salīdzināšanu par pēdējiem 3 gadiem; 3. izstrādāt anketu un noskaidrot iedzīvotāju viedokli saistībā ar akcīzes nodokļa izmaiņām; 4. veikt uzņēmuma “X” peļņas vai zaudējumu aprēķina analīzi par pēdējiem 3 gadiem; 5. izdarīt secinājumus un izstrādāt priekšlikumus. Darbs sastāv no 3 daļām, kur katrai daļai ir 2 apakšnodaļas. 1.daļā tiek veikta akcīzes nodokļa un alkoholisko dzērienu tirgus analīze, kurā tiek apskatīts gan akcīzes nodokļa regulējums alkoholam, gan ieņēmumi no alkohola. 2.daļā ir izpētīta akcīzes loma un iespaids uz alkohola tirgu apskatot Eiropas Savienības prasības un konkurētspēju ar kaimiņvalstīm. Savukārt 3.daļā ir veikta ietekmes izpēte gan uz tirgu, gan uzņēmumu “X”. Darbs sastāv no 50 lapaspusēm, kurās ir iekļautas 10 tabulas un 16 attēli. Darba izstrādes rezultātā tika secināts, ka akcīzes nodokļa palielināšana alkoholiskajiem dzērieniem visvairāk ietekmē uzņēmējus. Akcīzes nodoklim katru gadu palielinoties ienākumi valsts budžetā arī pieaug, kas liecina par to, ka uz doto brīdi negatīva ietekme uz tirgu nav novērojama. Arī iedzīvotāji ir atzinuši, ka neizjūt akcīzes nodokļa izmaiņas uz alkoholisko dzērienu cenām. Bet neskatoties uz to ir jāņem vēra kaimiņvalsts Igaunijas piemērs kur akcīzes nodokļa palielināšana tika uz laiku atcelta, jo zaudējumi valsts budžetam bija lielāki nekā paredzēts. Šāda situācija varētu drīz būt novērojama arī Latvijā, ja akcīzes nodoklis pēc 2020.gada tiks joprojām palielināts.
Keywords akcīzes nodoklis
Keywords in English excise duty
Language lv
Year 2019
Date and time of uploading 15.05.2019 13:36:35