Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Engineer
Title of the study programm Power and Electrical Engineering
Title in original language ''110/20/10kV A/st. Nr.140 "Bišuciems" 10kV sadalietaises rekonstrukcija''
Title in English ''The 10kV switchgears reconstruction of 110/20/10 kV Sub. No. 140 "Bišuciems''''
Department Institute of Power Engineering
Scientific advisor Jānis Kreilis
Reviewer Jānis Rozenkrons
Abstract Šajā inženierprojektā ar nosaukumu “110/20/10kV A/st. Nr. 140 “Bišuciems” 10kV sadalietaises rekonstrukcija” tika apskatīti apakšstacijas “Bišuciems” 10kV sadalietaises elektroapgādes tehnoloģiskie inženierrisinājumi. Inženierprojektā tika iekļauti tādi 10kV sadalietaises elektroapgādes tehnoloģiskie risinājumi, kā pašpatēriņa aprēķins, apgaismojuma aplēse, zemējumietaises aprēķins, relejaizsardzības un automātikas iestatījumu aprēķins, u.c. No ekonomiskajiem risinājumiem ir apskatīts rekonstrukcijas izmaksu jautājums. Dotā rekonstrukcijas uzdevuma risināšanas gaitā veikta esošās 10kV sadalietaises rekonstrukcijas nepieciešamības analīze un galvenās principshēmas izvēle. Inženierprojekta tehniskie aprēķini satur 110/20/10kV apakšstacijas un pašpatēriņa 20/0,42kV pašpatēriņa apakšstacijas aplēses slodzes aprēķinus, īsslēguma strāvu aprēķinus, sadalietaises apgaismes tīkla aprēķinus, apakšstacijas elektroapgādes drošuma aprēķinu un novērtējumu. Veikta apakšstacijas iekārtu – kabeļu, kopņu, aizsargslēdžu, jaudas slēdžu, drošinātāju u.c. izvēle un pārbaude. Kā arī veikts 10 kV pievienojumu relejaizsardzības iestatījumu aprēķins un izvēle. Dots neliels ieskats perspektīvajā elektroapgādes drošuma līmeņa paaugstināšanas projektā – FLIR. (Fault detection, Location, Isolation, Restoration), Ekonomiskajā daļā apskatītas rekonstrukcijas projektu ekonomiskā novērtējuma vadlīnijas. Projekts uzrakstīts latviešu valodā un satur skaidrojošā apraksta daļu, rekonstruējamās apakšstacijas tehnisko un drošuma novērtējumu, projektējamo iekārtu izvēli un grafisko daļu. Grafiskajā daļā ir attēloti 10 kV sadalietaises elektroapgādes principiālie risinājumi. Pielikumi sastāv no vidsprieguma (10kV) iekārtu tehniskiem datiem, darbā izmantoto burtsimbolu tabulas, apakšstacijas faktiskā diennakts slodzes sadalījuma, īsslēguma strāvu aprēķina kārtības ĢIS un apgaismes aplēses DIALux pielikuma. Rekonstrukcijas projekta skaidrojošais apraksts ir izpildīts uz A4 formāta lapām, bet grafiskā daļa, kas satur 9 lapas, uz A1, A2xA1 un A2 formāta lapām. Darbā ir 168 lpp. teksts, 33 attēli, 5 pielikumi un 58 informācijas avoti.
Keywords ELEKTROAPGĀDE, ENERĢIJA, INOVĀCIJAS, APAKŠSTACIJA, DROŠUMS
Keywords in English POWER SUPPLY, ENERGY, INNOVATION, SUBSTATION, RELIABILITY
Language lv
Year 2019
Date and time of uploading 15.05.2019 13:09:53