Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Administration of Customs and Taxes
Title in original language „Nodokļu sloga analīze Latvijas akciju sabiedrībās”
Title in English “Analysis of Tax Burden for Latvian Joint Stock Companies”
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Irina Jevinga
Reviewer V.Gromule, AS “Rīgas starptautiskā autoosta” valdes priekšsēdētāja, Dr.sc.ing.
Abstract Bakalaura darba tēma ir “Nodokļu sloga analīze Latvijas akciju sabiedrībās”. Darbā tiek analizētas trīs akciju sabiedrības- SAF Tehnika, Brīvais vilnis un Latvijas Jūras medicīnas centrs. Darba tēmas aktualitāte: nemitīgi mainīgā situācija Latvijas nodokļu politikā uzņēmumiem liek pievērst pastiprinātu uzmanību nodokļu jautājumiem. Pētījuma objekts ir akciju sabiedrību nodokļu slogs. Pētījuma priekšmets ir nodokļu sloga samazināšanas iespējas. Nodokļu sloga noteikšana ir neatņemama sastāvdaļa, lai izvērtētu kā nodokļi ietekmē uzņēmuma darbību un saprastu, kā varēt uzlabot uzņēmuma rādītājus. Darba mērķis ir nodokļu sloga analīze Latvijas akciju sabiedrībās un priekšlikumu izstrādāšana, lai samazinātu nodokļu slogu. Bakalaura darba mērķa sasniegšanai tika izvirzīti vairāki uzdevumi: • Izpētīt Latvijas Republikas nodokļu sistēmu; • Apskatīt nodokļu sloga novērtēšanas metodes; • Veikt akciju sabiedrību nodokļa sloga analīzi; • Izstrādāt priekšlikumus nodokļa sloga samazināšanai. Bakalaura darbs ir sadalīts 3 nodaļās. Pirmajā nodaļā tiek pētīti nodokļu sloga teorētiskie pamati, Latvijas Republikas nodokļu sistēma. Darba otrajā daļā tiek raksturotas akciju sabiedrības un tiek veikta to nodokļu sloga analīze. Trešajā nodaļā tiek apskatīti pasākumi nodokļu sloga optimizēšanai. Darba beigās, izvērtējot veikto analīzi, tiek apkopoti secinājumi un izteikti priekšlikumi , kā arī pievienots pielikums, kur attēlots nodokļu ieņēmumu sadalījums pa budžetiem . Pētījuma rezultātā tika konstatēts, ka visiem uzņēmumiem kopējais nodokļu slogs bija virs nozares vidējiem rādītājiem, kas liecina par nodokļu sloga optimizācijas iespējām. Darba apjoms ir 57 lappuses, tajā ir 18 tabulas, 11 attēli, 9 formulas un 1 pielikums.
Keywords Nodokļu slogs, Akciju sabiedrības
Keywords in English Tax burden, Joint Stock Companies
Language lv
Year 2019
Date and time of uploading 14.05.2019 16:52:19