Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Administration of Customs and Taxes
Title in original language „Izvairīšanās no iedzīvotāju ienākuma nodokļa nomaksas - tendences un pasākumi to novēršanai”
Title in English “Evasion of Personal Income Tax - Tendencies and Prevention Measures”
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Māris Jurušs
Reviewer J.Hudenko, “LatRailNet” valdes priekšsēdētaja, Dr.oec.
Abstract Bakalaura darba temats ir izvairīšanās no nodokļu nomaksas – tendences un pasākumi to novēršanai. Autore ir Ieva Burmeistere, zinātniskā darba vadītājs Dr.oec., asociētais profesors Māris Jurušs. Darba tēmas aktualitāte saistīta ar iedzīvotāju ienākuma nodokļa būtisko lomu ikviena iedzīvotāja dzīvē, kā arī tas ir nozīmīgs pašvaldību budžeta ieņēmumu avots. Veiksmīgi īstenojot nodokļu kontroles funkciju, iespējams veicināt labprātīgu nodokļu nomaksu, jo sabiedrībā ir jārada priekšstats, ka izvairīšanās tiks efektīvi atklāta un sodīta. Tādēļ autore izvirzīja mērķi izstrādāt iespējamos risinājumus, kas nodokļu administrācijai ļautu efektīvāk kontrolēt fizisko personu deklarējamos un ar iedzīvotāju ienākuma nodokli apliekamos ienākumus. Pētījuma objekts ir fizisko personu izvairīšanās no iedzīvotāju ienākuma nodokļa nomaksas. Pētījuma priekšmets ir fizisko personu nedeklarētie vai nepilnīgi deklarētie ienākumi un nodokļu administrācijas (Valsts ieņēmumu dienesta) realizētie fizisko personu nodokļu kontroles pasākumi. Darbs sastāv no trīs daļām. Pirmajā daļā autore analizē iedzīvotāju ienākuma nodokļa regulējumu, nodokļa ieņēmumu un plaisas apmēru, kā arī izceļ aktuālās fizisko personu nedeklarēto ienākumu tendences. Otrajā daļā autore apskata aktuālos nodokļu administrācijas informācijas ieguves mehānismus fizisko personu nedeklarēto ienākumu kontrolei. Kā arī citu valstu pieredzi sadarbības mehānismu izstrādē un nodokļu regulējuma pilnveidošanā, lai pilnvērtīgi izmantotu sadarbības ekonomikas sniegtās iespējas. Savukārt trešajā daļā autore izvirza un izvērtē iespējamās iedzīvotāju ienākuma nodokļa regulējuma pilnveidošanas iespējas un nepieciešamos papildus fizisko personu nedeklarēto ienākumu kontroles mehānismus. Darba teorētiskā vērtība ir apkopotās fizisko personu izvairīšanās no nodokļu nomaksas tendences un nodokļu administrācijas realizētā fizisko personu kontroles procesa vērtējums, kā arī citu valstu nodokļu administrāciju pieredzes apkopojums. Izvirzītās iedzīvotāju ienākuma nodokļa regulējuma un kontroles procesa pilnveidošanas iespējas, kuras veicinātu godprātīgu nodokļu saistību izpildi, pilnīgāku ienākumu uzrādīšanu un mazinātu ēnu ekonomikas īpatsvaru. Darba kopējais apjoms ir 64 lappuses. Darbs sastāv no ievada, trīs izklāsta daļām, kas sadalītas nodaļās, kuras sadalītas apakšnodaļās, secinājumiem, priekšlikumiem, literatūras saraksta. Darbā iekļauti četri attēli un viena tabula, kas paskaidro un ilustratīvi demonstrē darba saturu. Darba izstrādei izmantoti 44 informācijas avoti, tajā skaitā, nepublicētie materiāli.
Keywords Iezīvotāju ienākuma nodoklis, izvairīšanās no iedzīvotāju ienākuma nodokļa nomaksas, nodokļu kontroles process
Keywords in English Personal Income Tax, Evasion of Personal Income Tax, Tax control measures
Language lv
Year 2019
Date and time of uploading 14.05.2019 16:11:54