Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language "Uzņēmuma saimnieciskās darbības rezultātu ietekmes uz tā attīstību novērtēšana"
Title in English "Assessment of Impact of Company’s Company Performance on its Development"
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Inga Eriņa
Reviewer Kristīne Gorbunova, docente (prakt.), Mg.oec.
Abstract Anotācija Bakalaura darba autors: Sintija Lībenzone Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: lektore, Mg.oec. Inga Eriņa Bakalaura darba temats: Uzņēmuma saimnieciskās darbības rezultātu ietekme uz tā attīstību novērtēšana Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, divas daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 57 lappuses, tajā iekļauti 14 attēli, 9 tabulas, 17 formulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 28 avoti latviešu, 3 angļu un 3 krievu valodā. Darbam pievienoti 3 pielikumi. Bakalaura darba galvenie secinājumi: laika periodā no 2015. gada līdz 2017. gadam samazinājies uzņēmuma neto apgrozījums un peļņa, kaut arī uzņēmumam pietiek naudas līdzekļu īstermiņa saistību segšanai, tomēr uzņēmums strādā nerentabli, neefektīvi izmanto savus līdzekļus. Uzņēmuma bankrota iespējamība nav augsta, tomēr regulāri būtu nepieciešams veikt finanšu stabilitātes analīzi. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Lībenzone, S. (2019). Uzņēmuma saimnieciskās darbības rezultātu ietekme uz tā attīstību novērtēšana. Bakalaura darbs. Rīga: Rīgas tehniskā universitāte. 57 lpp.
Keywords Finanšu koeficenti, Bankrota analīze
Keywords in English Financial ratios, Bankruptcy analysis
Language lv
Year 2019
Date and time of uploading 14.05.2019 13:32:17