Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Administration of Customs and Taxes
Title in original language „Nereģistrēto pašnodarbināto personu radītās nodokļu plaisas analīze un novērtēšana”
Title in English “Analysis and Assessment of the Tax Gap Created by Unregistered Self-employed Workers”
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Justīna Hudenko
Reviewer M.Jurušs, RTU Muitas un nodokļu katedras asoc. profesors, Dr.oec.
Abstract Bakalaura darba temats ir “Pievienotās vērtības nodokļa piemērošanas analīze Baltijas valstīs”. Baltijas uzņēmējiem, veicot biznesu Eiropas Savienībā, ļoti svarīgi ir sistēmiski saprast un izvērtēt pievienotās vērtības nodokļa darbības atšķirības PVN pārvaldīšanas ietvaros Eiropas Savienībā. Lai noteiktu, cik labvēlīgi uzņēmējdarbības veikšanai ir pievienotās vērtības nodokļa režīmi Baltijas valstīs, pamatā vērtē nodokļu elementus - maksātājus jeb subjektu, objektu, bāzi, likmes, atbrīvojumus un nodokļa nomaksas atlaides. Tie būtībā sakrīt visā Eiropas Savienībā, bet eksistē arī atšķirības, kas dažu valstu nodokļu maksātājiem rada zināmus ekonomiskus stimulus vai tieši otrādi – uzliek šķēršļus noteikto veidu uzņēmējdarbības veikšanai. Darbā tiks analizēts, cik lielā mērā pašreizējā Baltijas valstu pievienotās vērtības nodokļa vadīšanas prakse veicina uzņēmējdarbības attīstību, kādas ir tās galvenās priekšrocības un trūkumi, kādas prioritātes un ierobežojumus var saskatīt, salīdzinot pievienotās vērtības nodokļa darbību pa Baltijas valstīm. Darba teorētiskajā daļā pievienotās vērtības nodokļa elementi un to ietekme uz uzņēmējdarbības attīstību ir apskatīti no teorētiskā viedokļa. Pētnieciskajā daļā tiek analizētas pētījumam svarīgas objekta īpatnības un tiek pamatota pētījumu metožu izvēle. Praktiskā daļa veidota, apkopojot veikto aptauju un interviju datus tabulās un veicot šo datu analīzi. Pamatojoties uz praktiskās daļas rezultātiem tiek izdarīti secinājumi un izvirzīti priekšlikumi Latvijas Pievienotās vērtības nodokļa elementu pilnveidošanai. Darbs sastāv no 58 lapaspusēm. Darbā iekļauti: 1 attēli, 7 tabulas un 4 pielikumi.
Keywords Pievienotās vērtības nodoklis, Baltijas valstis, Intervija, Aptauja.
Keywords in English The Value Added Tax, Baltic States, Interview, Survey.
Language lv
Year 2019
Date and time of uploading 14.05.2019 13:22:27