Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Electrical and Power Engineering
Title in original language Mazo koģenerācijas staciju darba režīmu īpašības un modelēšana.
Title in English Characteristics and modeling of operating modes of small cogeneration plants.
Department Institute of Power Engineering
Scientific advisor Renāta Varfolomejeva
Reviewer Kārlis Baltputnis
Abstract ANOTĀCIJA Pasaulē pēdējo gadu laikā strauji pieaug pieprasījums pēc elektroenerģijas un arī siltumenerģijas, taču fosilo energoresursu krājumi sāk izsīgt. Tāpēc nemitīgi tiek meklēti dažādi alternatīvie risinājumi enerģijas iegūšanai. Viena nošādām alternatīvām nozarēm ir koģenerācija. Šis enerģijas ražošanas veids ļauj izmantot gan fosilos kurināmos, gan atjaunojamos energoresursus. Alternatīvai enerģijas ražošanai ir pievērsta liela uzmanība arī Eiropas savienībā, līdz ar to arī Latvijā šis jautājums ir aktuāls. Darbā tiek apskatīti dažādi koģenerācijas veidi un koģenerācijā izmantojamo energoresursu veidi. Balstoties uz statistikas datiem un dažādiem pētījumiem, izvērtējam optimālāko atjaunojamo energoresursu izmantošanas viedu Latvijā. Kā arī izmantojot dažādas datu bāzes izvērtējam koģenerācijas attīstību Latvijā un tas attīstības potenciālu nākotnē. Aplūkojam iespējamos valsts un nevalstisko organizāciju atbalsta veidus elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošanai koģenerācijā. Izmantojot jau izstrādātu koģenerācijas stacijas optimizācijas modeli, apskatam iepēju tā pielietošanai šī brīža elektroenerģijas tirgus apstākļos. Darba rezultātā guvām pārliecību, ka Latvijā pieejamiem atjaunojamiem energoresursiem ir augsts potenciāls ceļā uz energoresursu suverenitāti. Palielinot biogāzes un biomasas koģenerācijas staciju skaitu, veidosies stabilitāte gan attiecīgajā reģionā, gan tautsaimniecībā un ekonomikā kopumā. Darbs sastāv no 64 lapas puses, kas sevī ietver 14 attēlus, 23 tabulas un 41 literatūras avotu.
Keywords KOĢENERĀCIJAS STACIJU DARBA REŽĪMI
Keywords in English BETRIEBSARTEN DER KOGENERATIONSSTATIONEN
Language lv
Year 2019
Date and time of uploading 14.05.2019 12:32:25