Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language "Reklāmas nozīme mazumtirdzniecības nozarē"
Title in English "Importance of Advertisement in Retail Industry"
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Ieva Andersone
Reviewer Toms Kreicbergs, Mg.oec.
Abstract Anotācija Bakalaura darba autors: Sergejs Kompa Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: Doc., Dr.oec. Ieva Andersone Bakalaura darba temats: Reklāmas nozīme mazumtirdzniecības nozarē Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, divas daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 56 lpp., tajā iekļauti pieci attēli un piecas tabulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 30 avoti latviešu, 4 angļu un 4 krievu valodā. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Darbā veikta reklāmas, kā viena no integrētā mārketinga komunikācijas līdzekļa, teorijas nozīmes izpēte mazumtirdzniecības nozares kontekstā. Apkopoti un izpētīti mazumtirdzniecībai nozīmīgākie reklāmas veidi un reklāmas ziņojumu izplatīšanai piemērotākie kanāli. Veikta Rīgas lielo tirdzniecības centru tirgus nišas vispārējo attīstības tendenču izpēte. Darba rezultātā izpētīta un analizēta jauna tirdzniecības un izklaides centra “Akropole” izmantotā reklāma, ienākot Rīgas lielo tirdzniecības centru tirgus nišā. Darba rezultātā izdarīti secinājumi un sniegti priekšlikumi. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Kompa, S., Andersone, I. (2019). Reklāmas nozīme mazumtirdzniecības nozarē. Bakalaura darbs. Rīga: RTU, UIVI TIN, bakalaura akadēmiskā studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana”. 56 lpp.
Keywords Reklāma, mazumtirdzniecība, tirdzniecības centrs, komunikācija, mārketings.
Keywords in English Advertising, retail sector, shopping centre, marketing.
Language lv
Year 2019
Date and time of uploading 14.05.2019 10:12:10