Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Economics
Title in original language Zibmaksājumu attīstību noteicošie faktori un to ietekme uz iedzīvotāju paradumiem Eiropā
Title in English Factors Determining the Development of Instant Payments and their Impact on Habits of Residents in Europe
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Inna Dovladbekova
Reviewer Asoc.prof. J.Eriņa
Abstract Maģistra darba tēma ir “Zibmaksājumu attīstību noteicošie faktori un to ietekme uz iedzīvotāju paradumiem Eiropā”. Pētījumu izstrādāja Rīgas Tehniskās universitātes, Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedras maģistra akadēmisko studiju programmas „Ekonomika” studente Beāte Krauze. Darba zinātniskā vadītāja ir prof. Dr. oec. Inna Dovladbekova. Kopš 2018. gada novembra beigām Eiropā notiek strauja zibmaksājumu servisa ieviešana – pāreja uz jaunākajām informācijas tehnoloģijām balstītu inovatīvu maksājumu sistēmu. Teorētiskajā daļā apskatīta maksājumu sistēmu nozīme un infrastruktūra, izpētīta zibmaksājumu darbības shēma. Veicot zibmaksājumu ieviešanas un izmantošanas prakses analīzi Apvienotajā Karalistē, Zviedrijā un Dānijā, kur reālā laika maksājumi jau tiek izmantoti ikdienā, definēti iedzīvotāju paradumi maksājumu izmantošanā. Analītiskajā daļā apkopoti un analizēti tādi zibmaksājumu attīstību noteicošie faktori, kā jaunu elektroniskās naudas emisijas risinājumu pieaugošā konkurence, inovatīvu norēķinu sistēmu izveide, virtuālo valūtu ietekme, maksājumu pakalpojumu regulēšana Eiropas mērogā un finanšu tehnoloģiju globalizācija. Tiek apskatītas elektroniskās un mobilās komercijas straujās attīstības iespējas un jaunie maksājumu pakalpojumi – maksājumu iniciēšanas un kontu informācijas pakalpojums, kā arī maksājuma pieprasījums. Praktiskajā daļā analizēta maksājumu sistēmu attīstība un veikta iedzīvotāju paradumu analīze, apkopojot aptaujā iegūtos datus, pamatojoties uz respondentu profilu, sniegtajām atbildēm un faktoru analīzi. Darba praktiskā vērtība ir iedzīvotāju paradumu sagaidāmo izmaiņu raksturojums, ieviešot zibmaksājumu infrastruktūru Eiropas mērogā. Darba beigās apkopoti secinājumi uz izvirzīti priekšlikumi. Maksājumu pakalpojumu regulas un direktīvas Eiropas Savienības līmenī veicina spēcīgāku tirgus integrāciju un zibmaksājumu pieejamību, ko nodrošina inovatīvu maksājumu risinājumu standartizācija, harmonizācija un spēja sadarboties Eiropas mērogā. Darba apjoms (neskaitot pielikumus) ir 93 lappuses, kas sastāv no 3 nodaļām, 15 apakšnodaļām un 4 pielikumiem (kopā 114 lappuses). Darbā ievietoti 35 attēli un 11 tabulas.
Keywords maksājumu sistēmas, zibmaksājumi, Latvijas Banka, Eiropas Centrālā banka, Eirosistēma, RT1, TIPS, pārskatītā Maksājumu pakalpojumu direktīva
Keywords in English Payment Systems, Instant payments, The Bank of Latvia, European Central Bank, The Eurosystem, RT1, TIPS, Revised Payment Services Directive
Language lv
Year 2019
Date and time of uploading 13.05.2019 23:55:10