Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Administration of Customs and Taxes
Title in original language „Muitas darbības optimizācijas iespējas modernizējot tehniskos kontroles līdzekļus”
Title in English “Possibilities for Optimizing Customs Operations by Modernizing the Means of Technical Control“
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Andrejs Valbahs
Reviewer A.Gulbis, RTU MNK (prakt.) docents, Mg.oec.
Abstract Bakalaura darba nosaukums: „Muitas darbības optimizācijas iespējas modernizējot tehniskos kontroles līdzekļus”. Darba apjoms: 65. lpp, 10 attēli, 30 izmantotās literatūras un citi informācijas avoti, pielikums. Bakalaura darbs sastāv no 4 daļām, 12 apakšnodaļām. Bakalaura darba objekts: Muitas policijas pārvaldes tehnisko līdzekļu lietojums. Bakalaura darba priekšmets: Modernizēto tehnisko līdzekļu izmantošana muitas procesa optimizēšanai. Vērojot kravu plūsmu caur muitas kontroles punktiem ir redzams, ka preču plūsma caur valsts robežu ar katru gadu palielinās. Līdz ar ko proporcionāli palielinās arī robežkontroles dienestu noslodze. Mūsdienās dienestu uzdevums ir ne tikai sargāt savus iedzīvotājus, bet arī kontrolēt to, lai iekšējajā tirgū nenonāktu negodprātīgā veidā ievestas preces, kuras kropļo konkurenci un ir bīstamas iedzīvotāju veselībai. Tāpēc visiem dienestiem un it īpaši Latvijas muitai ik dienu ir jāpilnveido sevi, jāseko tehnoloģiju attīstībai un tās jāievieš savos muitas kontroles punktos, lai sekmīgi spētu nodrošināt iedzīvotāju drošību un drošumu, veicot kravas un preču muitas kontroles, identificējot iespējamos riskus, kas var būt saistīti kā ar terorisma draudiem, tā arī ar veselības apdraudējumu nekvalitatīvu, veselībai bīstamu preču dēļ, lai nodrošinātu ātru preču nokļūšanu pie galapatērētāja neradot zaudējumus uzņēmējiem kravas dīkstāves rezultātā. Bakalaura darba izstrādes mērķis ir izpētīt Latvijas muitai pieejamos tehniskos līdzekļus un iekārtas, uzzināt, kā šīs iekārtas ir sasaistītas ar dažādām muitas kontroles un informācijas apstrādes sistēmām. Bakalaura darba uzdevumi: 1. raksturot Valsts ieņemumu dienesta būtību preču un nodokļu kontrolē; 2. izpētīt kādi tehniskie līdzekļi tiek izmantoti Latvijas muitā; 3. analizēt kādi attīstības projekti veikti pēdējos gados; 4. izpētīt pieejamās datu apstrādes sistēmas; 5. veikt secinājumus un izvirzīt priekšlikumus, kas radušies darba izstrādes procesā.
Keywords Muitas darbības optimizācijas iespējas modernizējot tehniskos kontroles līdzekļus
Keywords in English Possibilities for Optimizing Customs Operations by Modernizing the Means of Technical Control
Language lv
Year 2019
Date and time of uploading 13.05.2019 23:22:24