Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Electrical and Power Engineering
Title in original language Powerworld programmatūras izmantošana kaskādveida atslēgumu modelēšanai pārvaldes tīklos
Title in English Analysis of Cascading Power Failure in High-Voltage Systems Using PowerWorld Software
Department Institute of Power Engineering
Scientific advisor Diāna Žalostība
Reviewer
Abstract Šī darba ietvaros iepazīti 14 liela mēroga kaskādveida atslēgumi vairākās pasaules valstīs, to cēloņi un sekas. Darba ietvaros aprakstīta PowerWorld datorprogramma un tās iespējas veikt energoapgādes sistēmas kaskādveida atslēgumu analīzi. Praktiskās daļas ietvaros analizēta neliela teorētiska energoapgādes sistēma, kura sastāv no 29 elementiem, t.sk. 7 kopnēm. Kopēja sākotnēja sistēmas slodze ir 760MW un ģeneratoru kopējā maksimālā jauda ir 2200MW. Sistēmas darbība un stabilitāte pie tās sākotnējiem parametriem (pie lielas ģeneratoru jaudas rezerves) ir apmierinoša. Sistēma stabili darbojas N-1 un N-2 režīmos (izņemot vienu scenāriju), neveidojot kaskādes atslēgumus. Palielinot slodzi, sistēma turpina darboties normālā režīmā, bet vairs neiztur nedz N-1, nedz N-2 stabilitātes kritērijus. Analizējot pētāmo sistēmu, apstiprināts, ka sistēma var zaudēt stabilitāti, palielinoties tās slodzei. Stabilitātes zaudēšana nav acīmredzama un ir konstatējama tikai pie atslēgumu scenāriju modelēšanas vai avārijas gadījumā. Darba apjoms ir 67 lappuses; tas satur 15 tabulas, 21 attēlus; tajā ir atsauces uz 16 informācijas avotiem.
Keywords Powerworld, energoapgādes sistēma, pārvades tīkls, stabilitāte, kaskādveida atslēgumi, kaskādes atslēgums.
Keywords in English Powerworld, energy system, power lines, stability, cascading failure
Language lv
Year 2019
Date and time of uploading 13.05.2019 22:31:26