Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language "Kredīta starpnieku attīstības iespējas un ierobežojumi Baltijas valstīs"
Title in English "Development Opportunities and Restrictions for Payday Loan Intermediaries in Baltic Countries"
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Konstantins Kozlovskis
Reviewer Jūlija Bistrova, docents, Dr.oec.
Abstract Maģistra darbā tiek pētīti riski, kas pastāv kredīta starpniecības nozarē Baltijas valstīs. Darbs sastāv no ievada, 3 pamatdaļām – teorētiskās, metodoloģiskās un empīriskās – secinājumiem un priekšlikumiem, izmantotās literatūras saraksta un pielikumiem. Teorētiskajā daļas sākumā ir apskatīts kredīta starpniecības jēdziens un normatīvais regulējums katrā no Baltijas valstīm. Tad ir aplūkota pastāvošā konkurence nozarē un detalizēti izanalizēta statistika par aizdevumu apmēru, procentu likmēm un kavējumiem. Tālāk ir izanalizēta visu iesaistīto tirgus dalībnieku savstarpējā mijiedarbība. Nodaļas noslēgumā, balstoties uz zinātniskās literatūras analīzi un jau apskatīto informāciju, ir noskaidroti 12 būtiskākie riski kredīta starpniecības nozarei, kas sadalīti 3 lielākās risku grupās pa 4 riskiem katrā no tām: normatīvā regulējuma risku grupa, ar klientiem saistīto risku grupa un uzņēmumu iekšējo risku grupa. Metodoloģijas daļa iesākumā apraksta kā izstrādājama aptaujas anketa, lai tās rezultātus varētu apstrādāt ar analītiski hierarhiskā procesa metodi. Tālāk tiek izskaidrota pati analītiskie hierarhiskā procesa metodoloģija: kā veicami rezultātu aprēķini un interpretējami iegūtie rezultāti. Empīriskā daļa pastāsta par veikto pētījumu, aptaujāto ekspertu grupu un iegūtajiem rezultātiem. Pētījuma rezultātā tika noskaidrots, ka ekspertu grupas ieskatā pati nozīmīgākā risku grupa kredīta starpniecības nozarei Baltijas valstīs ir normatīvā regulējuma risku grupa. Savukārt no šīs risku grupas pats nozīmīgākais apakšrisks ir procentu likmju ierobežošanas risks. Nākamā nozīmīgākā risku grupa ir ar klientiem saistīto risku grupa, kuras būtiskākais apakšrisks ir kavēto kredītu risks. Kā trešā nozīmīgākā ekspertu vērtējumā ir uzņēmumu iekšējo risku grupa. Šīs risku grupas nozīmīgākais apakšrisks ir klientu nepietiekamas izvērtēšanas risks.
Keywords kredīta starpnieki, ātrie kredīti, riski, Baltijas valstis
Keywords in English payday loans, consumer lending, risks, Baltic countries
Language lv
Year 2019
Date and time of uploading 13.05.2019 22:13:39