Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Economics
Title in original language Starptautisko biznesa pakalpojumu sektora attīstības iespējas Latvijas reģionos
Title in English Opportunities for the Development of International Business Services Sector in the Regions of Latvia
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Tatjana Survilo
Reviewer Prof.p.i. K.Didenko
Abstract Maģistra darba autore ir Diāna Reinfelde. Maģistra darba zinātniskā vadītāja ir Dr. oec. Tatjana Survilo. Maģistra darba temats ir „Starptautisko biznesa pakalpojumu sektora attīstības iespējas Latvijas reģionos”. Darba apjoms ir 106 lpp. Darbs sastāv no 3 nodaļām, iekļautas 12 tabulas, 33 attēli un pievienots 1 pielikums. Darba izstrādē tika izmantoti 2 veidu literatūras avoti – grāmatas un tiešsaistes avoti. Kopā izmantoti 83 literatūras avoti no tiem 34 ir angļu valodā. Darba pirmajā nodaļā tiek teorētiski apskatīts pakalpojumu jēdziens un sektora četri pakalpojumu uzņēmumi veidi, kuri veido sektoru. Otrajā nodaļā salīdzina sektoru Baltijas valstīs un Polijā, apskatīti un salīdzināti dažādi faktori, kuri varētu ietekmēt sektora attīstību Latvijas reģionos. Otrās nodaļas beigās ir atspoguļoti sektora darbinieku aptaujas rezultāti par sektora attīstības iespējām Latvijā. Trešajā nodaļā ir apskatītas Latvijas reģionālo pilsētu attīstības stratēģijas. Izstrādāti trīs iespējamie sektora attīstības scenāriji Latvijas reģionos. Darba nobeigumā veikti secinājumi un izstrādāti priekšlikumi. Maģistra darba bibliogrāfiskais apraksts: Reinfelde D. Starptautisko biznesa pakalpojumu sektora attīstības iespējas Latvijas reģionos: Maģistra darbs/Zinātn.vadītāja Survilo T. – Datorsalikums. – Rīga: RTU, 2019. – 106 lpp.
Keywords Latvijas reģioni, pakalpojumi, starptautiskie biznesa pakalpojumi, attīstība, scenāriji
Keywords in English Latvian regions, services, international business services, development, scenarios
Language lv
Year 2019
Date and time of uploading 13.05.2019 15:07:01