Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Administration of Customs and Taxes
Title in original language „Muitas darbības analīze intelektuālā īpašuma aizsardzības jomā”
Title in English “Analysis of Customs Activities in the Area of Intellectual Property Protection”
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Andrejs Valbahs
Reviewer A.Čevers, RTU MNK (prakt.) docents, Mg.iur.
Abstract Bakalaura darba tēma ir - Muitas darbības analīze intelektuālā īpašuma aizsardzības jomā. Viltotas vai kontrafakta preces ir preces, kas pārkāpj intelektuālā īpašuma tiesības. Tehnoloģiju laikmetā internets ir kļuvis par pieejamu līdzekli viltotu preču tirdzniecībai, kas vēlāk iet caur visiem Eiropas Savienības un arī Latvijas muitas punktiem. Saskaņā ar rādītājiem Ķīnā dominē intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumi, kas vēlāk ietekmē ES valstu ekonomiku un cilvēku veselību. Muitas iestāžu uzdevumi tiesību aizsardzības jomā ir noteikti ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regula Nr. 608/2013 par muitas darbu intelektuālā īpašuma tiesību īstenošanā un ar ko atceļ Padomes Regulu EK Nr. 1383/2003. Darba mērķis ir iepazīties ar teoriju, izvērtēt metodes, kas palīdz muitas iestādēm maksimāli izvairīties no intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumiem, izpētīt statistiku, izdarīt secinājumus, kā arī sniegt priekšlikumus muitas iestāžu darba kvalitātes un prasmju uzlabošanai cīņā pret intelektuāla īpašuma tiesību pārkapumiem. Pētījuma objekts ir intelektuāla īpašuma tiesības. Pētījuma priekšmets ir intelektuāla īpašuma aizsardzība muitās iestādēs. Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā un apjoms ir 64 lpp., tajā ir iekļauts 13 attēli, 3 tabulas un pievienots 1 pielikums. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietvertas 48 vienības.
Keywords Intelektuālais īpašums, Intelektuāla īpašuma tiesības, muitas kontroles pasākumi, kontrafakts, Valsts ieņēmumu dienests
Keywords in English Intellectual Property, Intellectual Property rights, customs control measures, counterfeit goods, State Revenue Service
Language lv
Year 2019
Date and time of uploading 12.05.2019 04:33:06