Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Human Resource Management
Title in original language "Datu aizsardzības pasākumu ietekme uz personālvadības procesu apdrošināšanas sabiedrībā"
Title in English "Impact of Data Protection Activities on Personnel Management Process at Insurance Company"
Department Institute of Business Engineering and Management
Scientific advisor Zane Rostoka
Reviewer Armands Kalniņš, Alberta koledžas lektors, Mg.paed.
Abstract Diplomprojekta autors: Līga Visocka Diplomprojekta zinātniskais vadītājs: Mg.paed. Zane Rostoka Diplomprojekta temats: Datu aizsardzības pasākumu ietekme uz personālvadības procesu apdrošināšanas sabiedrībā Diplomprojekts rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 75 lpp., tajā iekļauti 15 attēli, 2 tabulas, 1 formula. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 42 avoti latviešu un 1 angļu valodā. Darbam pievienoti 7 pielikumi. Diplomprojekta galvenie rezultāti: Analītiskajā daļā sniegts apdrošināšanas sabiedrības un tās darbības raksturojums, analizēta personāla struktūra. Teorētiskajā daļā apkopots teorētiskais materiāls par Vispārīgo datu aizsardzības regulu, personas datu apstrādes principiem. Aprēķinu daļā izstrādātas vadlīnijas personāla atlases un personas datu apstrādes procesiem apdrošināšanas sabiedrībā. Diplomprojekta bibliogrāfiskais apraksts: Visocka, L. (2019). Datu aizsardzības pasākumu ietekme uz personālvadības procesu apdrošināšanas sabiedrībā. Diplomprojekts. Rīga: RTU, UIVI TIN, bakalaura profesionālā studiju programma “Cilvēku resursu vadīšana”, 75 lpp.
Keywords Vispārīgā datu aizsardzības regula, personas datu aizsardzība, personālvadības procesi, vadlīnijas
Keywords in English General Data Protection Regulation, GDPR, protection of personal data, personnel management processes, guidelines
Language lv
Year 2019
Date and time of uploading 10.05.2019 14:49:51