Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Human Resource Management
Title in original language "Y paaudzes darbā ievadīšanas procesa pilnveides projekts"
Title in English "Project on Improvement of Generation Y Induction Process"
Department Institute of Business Engineering and Management
Scientific advisor Laura Langenfelde
Reviewer Līga Kamola, docents (prakt.), Mg.oec.
Abstract Anotācija Bakalaura darba autors: Egija Veseļuna Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: Mg. oec., Laura Baltiņa Bakalaura darba temats: Y paaudzes darbā ievadīšanas procesa pilnveides projekts Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, 3 daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 65 lpp., tajā iekļauti 12 attēli, 10 tabulas, 1 formula. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 9 avoti latviešu, 24 avoti angļu valodā. Darbam pievienoti 3 pielikumi. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Analītiskajā daļā tika raksturota uzņēmuma darbība un personāls, novērtēti uzņēmuma personāla vadības procesi, personāla ievadīšanas darbā procesi un atklātas galvenās problēmas. Teorētiskajā daļā veikta analīze par paaudžu atšķirību, Y paaudzi un ievadīšanas darbā procesu nozīmi. Projektu aprēķinu daļā tika izstrādāts uzņēmuma Y paaudzes ievadīšanas darbā pilnveides projekts. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Veseļuna E.: Y paaudzes ievadīšans darbā pilnveides projekts Bakalaura darbs/ E. Veseļuna, L. Baltiņa. - Rīga: RTU, UIVI TIN, bakalaura profesionālā studiju programma “Cilvēkuresursu vadīšana”, 2019. – 65. lpp.
Keywords Y paaudze, ievadīšana darbā, mentorings,
Keywords in English Y generation, onboardig, mentoring,
Language lv
Year 2019
Date and time of uploading 10.05.2019 14:15:21