Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language "Pārdevēju motivācijas sistēmas novērtējums un pilnveidošana apdrošināšanas sabiedrībā"
Title in English "Assessment and Improvement of Agent Motivation System at an Insurance Company"
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Laura Celmiņa
Reviewer Sarmīte Gailīte, lektore, Mg.psych.
Abstract Bakalaura darba autors: Raimonds Vērdiņš Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: lektore, Mag.Psych. Laura Celmiņa Bakalaura darba temats: Pārdevēju motivācijas sistēmas novērtējums un pilnveidošana apdrošināšanas sabiedrībā Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, 2 daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 53 lpp., tajā iekļauti 9 attēli un 5 tabulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 12 avoti latviešu un 12 angļu valodā. Darbam pievienoti 2 pielikumi. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Ar literatūras analīzi tika secināts, ka labākais pārdevēju motivators ir materiālas vērtības. Šāds rezultāts tika iegūts arī pēc veiktajiem pētījumiem – anketas respondentu atbilžu analīzes un strukturētas intervijas ar pārdošanas vadītāju analīzes. Darba autors secina, ka pārdevēju vēlmes viņu motivēšanā ir primāri balstītas uz materiālām vērtībām, sekundāri – uz karjeras izaugsmes iespējām. Balstoties uz intervijas ar tiešo vadītāju analīzi, darba autors ieguva sekojošu rezultātu - pārdošanas vadītājs izprot pārdevēju vēlmes viņu motivēšanā, taču nespēj tās apmierināt, ierobežoto resursu dēļ, tāpēc izmanto alternatīvas motivēšanas metodes – nemateriālas vērtībās, piemēram, uzslavas, saīsināts darba laika vai atzinība. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Vērdiņš R., Celmiņa L. (2019). Pārdevēju motivācijas sistēmas novērtējums un pilnveidošana apdrošināšanas sabiedrībā. Bakalaura darbs. Rīga: RTU, UIVI TIN, bakalaura akadēmiskā studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana”. 53 lpp.
Keywords Motivācija, pārdevēji, apdrošināšana
Keywords in English Motivation, agents, insurance
Language lv
Year 2019
Date and time of uploading 10.05.2019 13:58:08