Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language "Mārketinga stratēģiskā plānošana loģistikas uzņēmumā"
Title in English "Strategic Planning of Marketing Activities in a Logistics Company"
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Andersone Ieva
Reviewer Kuškins Jānis, docents (prakt.), Mg.oec., RTU SESTEL katedra
Abstract Bakalaura darba autors: Anna Elarte Bakalaura darba zinātniskā vadītāja: Doc., Dr.oec. I. Andersone Bakalaura darba temats: „Mārketinga stratēģiskā plānošana loģistikas uzņēmumā” Bakalaura darba apjoms: 54 lpp, 23 tab.,15 att. Bakalaura darbā izmantotie materiāli: Darbā izmantoti 36 bibliogrāfiskie avoti, tajā skaitā literatūra mārketinga un menedžmenta jomā, piemēram tādu autoru kā Caune, Forands, Praude, Kotlers, Kellers, Drukers u.c., kā arī statistikas dati, elektroniskie resursi un uzņēmuma publicētie un nepublicētie dati. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Darbā ir aplūkoti stratēģiskās plānošanas teorētiskie aspekti, kā arī pētījuma metodoloģija, ko var izmantot uzņēmuma analīzei. Izmantojot šo metodoloģiju, analizēts konkrēts Latvijas uzņēmums, tam izveidoti stratēģiskās plānošanas modeļi, noteiktas vairākas stratēģiskās alternatīvas un izstrādāti priekšlikumi stratēģiskās plānošanas jomā. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Elarte, A., Andersone, I. (2019). Mārketinga stratēģiskā plānošana loģistikas uzņēmumā. Bakalaura darbs. Rīga: Rīgas Tehniskā universitāte. 54 lpp.
Keywords Mārketinga stratēģiskā plānošana loģistikas uzņēmumā
Keywords in English Strategic marketing planning in logistic enterprise
Language lv
Year 2019
Date and time of uploading 10.05.2019 12:41:54