Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Geomatics
Title in original language "Vienotais teritorijas plānojums Ķekavas novadam"
Title in English "Unified territorial planning in Kekava district"
Department 24100 Institute of Transport Infrastructure Engineering
Scientific advisor Kaspars Kojalovičs
Reviewer
Abstract Bakalaura darbs ar inženierprojekta daļu Vienotais teritorijas plānojums Ķekavas novadam" sniedz informāciju par telpisko plānošanu, atspoguļo vietējo pašvaldību teritorijas plānošanas problēmas, piedāvā risinājumu teritorijas plānojumu plānotās (atļautās) izmantošanas plānu apvienošanai Ķekavas novadā. Tas var kalpot kā informatīvs avots ne tikai Ķekavas novada domei, bet arī citām vietējām pašvaldībām par teritorijas plānojumu apvienošanu, kā arī iespējamo risinājumu vienotai teritoriju izmantošanas veidu klasifikācijai teritorijas plānojuma grafiskajai daļai. Darbs ir sadalīts divās daļās - pētnieciskā daļa, un inženierprojekta daļa. Pētnieciskajā daļā stāstīts par telpisko plānošanu, tās jēdzienu, uzdevumiem un kādi normatīvie akti to regulē. Sīkāk tiek apskatīta teritorijas plānošana vietējo pašvaldību līmenī, plānošanas dokumentu sastāvdaļas un kārtībā, kādā tiek izstrādāts un apstiprināts vietējās pašvaldības teritorijas plānojums. Aprakstītas būtiskākās problēmas un iespējamie risinājumi vietējās pašvaldības teritorijas plānošanā. Kā arī neliels apskats par teritorijas plānošanas ietekmi uz nekustamo īpašumu tirgu un būvniecības procesu. Inženierporjekta daļā uzmanība tiek pievērsta Ķekavas novada teritorijas plānojumiem. Tiek izanalizētas nepilnības teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos, kā arī plānojuma atbilstība MK noteikumiem Nr.1148 un darba uzdevumiem. Tika apzināta esošā situācija Ķekavas novada teritorijas plānojumu zonējumu klasifikācijā un, balstoties uz to, piedāvāts iespējamais risinājums vienotai teritoriju izmantošanas veidu klasifikācijas izveidei grafiskajai daļai. Tehniski tika mēģināts apvienot teritorijas plānotās (atļautās) izmantošanas plānus un aizsargjoslu plānus, izmantojot MicroStation V8 un GeoMedia Professional V6.1 programmatūras. Darbā ir 126 lappuses, 33 attēli, 11 tabulas, 9 pielikumi un 31 informācijas avots.
Keywords Vienotais teritorijas plānojums Ķekavas novadam
Keywords in English Unified territorial planning in Kekava district
Language lv
Year 2010
Date and time of uploading 28.04.2011 12:57:44