Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language "Ārpakalpojumu izmantošanas novērtējums tulkošanas uzņēmumā"
Title in English "Assessment of Outsourcing in a Translation Company"
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Deniss Ščeulovs
Reviewer Guna Ciemleja, asoc.profesore, Dr.oec.
Abstract Bakalaura darba autors: Madara Zvejniece Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: asoc. profesors, Dr.oec. Deniss Ščeulovs Bakalaura darba temats: Ārpakalpojumu izmantošanas novērtējums tulkošanas uzņēmumā Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, teorētiskā un praktiskā daļa, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 58 lpp., tajā iekļauti 14 attēli, 10 tabulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 35 avoti latviešu un 18 angļu valodā. Darbam pievienoti 3 pielikumi. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Darbā apkopoti un raksturoti visizplatītākie ārpakalpojumu veidi, globālie ārpakalpojumu nozares rādītāji un attīstības tendences. Analizētas priekšrocības un trūkumi āpakalpojumu izmantošanā. Salīdzinātas izmaksas uzņēmuma darbiniekam un ārpakalpojumiem, un novērtēti ārpakalpojumu ieguvumi. Apzināti iespējamie riski un to risinājumi. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Madara, Z., Ščeulovs, D. (2019). Ārpakalpojumu izmantošanas novērtējums tulkošanas uzņēmumā. Bakalaura darbs. Rīga: RTU, UIVI TIN, bakalaura akadēmiskā studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana”. 58 lpp.
Keywords ārpakalpojumi, tulkošanas uzņēmums, izmaksu samazināšana
Keywords in English outsourcing, translation company, cost reduction
Language lv
Year 2019
Date and time of uploading 10.05.2019 12:37:57