Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language "Ražošanas uzņēmuma darbības pilnveidošanas iespējas"
Title in English "Opportunities to Improve Performance of a Manufacturing Company"
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Inga Eriņa
Reviewer Normunds Balabka, docents (prakt.), Mg.oec.
Abstract Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, 2 daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 66 lpp., tajā iekļauti 16 attēli, 20 tabulas, 19 formulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 21 avots latviešu, 5 angļu, un 7 krievu valodā. Darbam pievienoti 2 pielikumi. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Bakalaura darbā tiek apskatītas ražošanas uzņēmuma SIA “X” pilnveidošanas iespējas. Teorētiskajā daļā autore sniedz ieskatu finanšu analīzes būtībā, tās veidos un metodēs, kā tiek novērtēts uzņēmuma finansiālais stāvoklis, kā arī apgrozāmo līdzekļu nozīmē un struktūrā. Darba pētījuma daļā ir veikta uzņēmuma SIA “X” nozares izpēte, ārējā un SVID analīze, pilna finanšu analīze, lai pētījuma daļas beigās un priekšlikumos piedāvātu iespējamos risinājumus uzņēmuma darbības pilnveidošanai.
Keywords pilnveidošana, finanšu analīze, apgrozāmie līdzekļi, attīstība
Keywords in English development, financial analysis, current assets, improvement
Language lv
Year 2019
Date and time of uploading 10.05.2019 11:00:00