Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Human Resource Management
Title in original language "Jauno darbinieku ievadīšanas darbā pilnveidošanas projekts"
Title in English "Project on Improvement of New Employee Induction"
Department Institute of Business Engineering and Management
Scientific advisor Iveta Ozoliņa-Ozola
Reviewer Zane Rostoka, RTU Personāla nodaļas vadītāja
Abstract Bakalaura darba pētījums tika veikts Valsts ieņēmumu dienestā par jauno darbinieku ievadīšanu darbā ar mērķi sniegt praktiskus priekšlikumus jauno darbinieku adaptācijas veicināšanai. Jaunā darbinieka adaptācijas veicināšana ir svarīga, lai jaunais darbinieks ātri un efektīvi varētu adaptēties iestādē un konkrētā struktūrvienībā. Bakalaura darba Analītiskajā daļā autore raksturoja VID, tā struktūru, darbības mērķus, vīziju un misiju. Aprakstīja personāla sastāvu, mainību un izvērtēja iestādes jauno darbinieku darbā ievadīšanas procesu. Analizēja aptaujas datus 2016. gadā VID Personālvadības pārvaldes veiktajā aptaujā, kurā jaunie darbinieki varēja novērtēt sava mentora profesionālo atbalstu, psiholoģisko noturību, prasmes un iemaņas mentoringa programmas īstenošanā, kā arī analizēja 2018.gadā pieņemto darbinieku autores veiktās aptaujas rezultātus. Teorētiskajā daļā autore izskatīja jēdzienus: “adaptācija”, “integrācija”, ”pielāgošanās”, “mentorings” un “mentors”. Tika noteikti darbā ievadīšanas procesu, mentoringa un to veicināšanas metodes. Analizētas un salīdzinātas dažādu autoru profesionālās adaptācijas un mentoringa teorijas, izpētīti dažādi adaptācijas procesa aspekti, identificētas tās galvenās problēmas, risinājumi un formulēti galvenie elementi un procedūras efektīvai jauno darbinieku ievadīšanas darbā un personāla mentoringa sistēmas izveidei valsts pārvaldes iestādē. Projekta aprēķinu daļā ir izstrādāti priekšlikumi ievadkursa programmas pilnveidošanai un piemaksu piešķiršanai mentoriem
Keywords Jauno darbinieku ievadīšana darbā, adaptācija, mentorings
Keywords in English Recruitment of new employees, adaptation, mentoring
Language lv
Year 2019
Date and time of uploading 09.05.2019 17:03:09