Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Human Resource Management
Title in original language "Personāla motivēšanas pilnveidošanas projekts mediju aģentūrā"
Title in English "Project on Improvement of Personnel Motivation at a Media Agency"
Department Institute of Business Engineering and Management
Scientific advisor Līga Kamola
Reviewer Deniss Ščeulovs, asoc.profesors, Dr.oec.
Abstract Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, 3 daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 70 lpp., tajā iekļauti 12 attēli, 6 tabulas, 3 formulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 6 avoti latviešu un 36 angļu valodā. Darbam pievienoti 3 pielikumi. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Bakalaura darba pētījums tika veikts mediju aģentūrā SIA “Trendmark” par darbinieku motivēšanu ar mērķi sniegt praktiskus risinājumus darbinieku motivēšanas sistēmas uzlabošanai. Motivēšana ir svarīga, lai veidotu darbinieku piesaisti uzņēmumam, tādējādi samazinot personāla mainību. Bakalaura darba analītiskajā daļā autore raksturoja uzņēmumu, tā personālu un struktūru, kā arī tādus procesus kā darbinieku motivēšana, integrācija un saliedēšana. Tika veikta 2018.gadā veiktās darbinieku anketēšanas rezultātu analīze. Teorētiskajā daļā tika apskatīta galvenā jēdziena “motivācija” definīcija, kā arī īsumā uzskaitīti galvenie motivāciju teoriju pamatlicēji. Tika izpētītas Hercberga Divu faktoru un Vruma gaidu teorijas, kā arī teorētiskais materiāls par dalīšanos ar ieguvumiem jeb gainsharing un spēļošanu kā motivēšanas instrumentu. Projektu aprēķinu daļā ir izstrādāti trīs iespējamie galvenās problēmas risinājumi, rezultātā priekšlikumos piedāvājot uzņēmumam šobrīd vispiemērotāko.
Keywords motivēšana, spēļošana, personāls, Y paaudze
Keywords in English motivation, gamification, personnel, generation Y
Language lv
Year 2019
Date and time of uploading 09.05.2019 12:57:47