Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language "Vadītāja emocionālās inteliģences ietekme uz darbinieku darba apmierinātību un darba ražīgumu"
Title in English "Impact of Leader’s Emotional Intelligence on Employee Job Satisfaction and Productivity"
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Laura Celmiņa
Reviewer Līga Kamola, docente (prakt.), Mg.oec.
Abstract Bakalaura darba autors: Karīna Tērauda Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: vieslektore, Mg. psih. Laura Celmiņa Bakalaura darba temats: Vadītāja emocionālās inteliģences ietekme uz darbinieku darba apmierinātību un darba ražīgumu Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, divas daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 63 lpp., tajā iekļauti 12 attēli, 15 tabulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 3 avoti latviešu, 31 angļu un 7 krievu valodā. Darbam pievienoti 2 pielikumi. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Emocionālā inteliģence nepieciešama labai vadīšanai. Tā sastāv no vairākām kompetencēm, un vadītājam apgūstot katru no tām ir vairāk iespēju sniegt lielāku ieguldījumu organizācijas attīstībā un mērķu sasniegšanā. Spēja pārvaldīt savas emocijas ir vadītāja kompetence, kas nepieciešama darba apmierinātībai visiem darbiniekiem, neatkarīgi no tā, cik tie paši ir emocionāli inteliģenti. Kvalitatīvi dati norāda uz to, ka vadītāja emocionālai inteliģencei ir ietekme arī uz darba ražīgumu, tomēr kvantitatīvi tas nav pierādīts. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Tērauda, K. (2019). Vadītāja emocionālās inteliģences ietekme uz darbinieku darba apmierinātību un darba ražīgumu. Bakalaura darbs. Rīga: RTU, UIVI TIN, bakalaura akadēmiskā studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana”. 63 lpp.
Keywords Vadīšana, emocionālā inteliģence, darba apmierinātība, darba ražīgums
Keywords in English Leadership, emotional inteligence, job satisfaction, productivity
Language lv
Year 2019
Date and time of uploading 30.04.2019 10:59:12