Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Civil Engineering
Title in original language "Projekta vadības kvalitātes uzlabošana, izmantojot buvniecības darbu pārvaldes sistēmu"
Title in English "Improving the quality of project management through a system of construction work management"
Department 24000 Faculty of Civil Engineering
Scientific advisor Kārlis Kostjukovs
Reviewer Sandris Paplavskis
Abstract Diplomdarbs ir izstrādāts Rīgas Tehniskās universitātes Būvniecības fakultātē, Būvražošanas katedrā. Diplomdarbs sastāv no divām daļām – maģistra darba daļas un inženierprojekta daļas: • Maģistra darba tēma: “Projekta vadības kvalitātes uzlabošana, izmantojot būvniecības darbu pārvaldes sistēmu”; • Inženierprojekta tēma: Viesnīcas rekonstrukcija Aspazijas bulvārī 22. Maģistra darba mērķis ir izpētīt projektu vadības kvalitātes uzlabošanas iespējas, pielietojot būvniecības darbu pārvaldes sistēmu. Darba pirmajā daļā tiek apskatīti pamatnosacījumi, kas būtu jāievēro, lai uzņēmumā ieviestu darbu pārvaldes sistēmu , kā arī projektu vadības pamatnostādnes un būvniecības darbu pārvaldes sistēmas un to veidi. Otrajā daļā tiek apskatīta projekta vadības process un iespējamie pasākumi, kā to uzlabot, lai sasniegtu organizatoriskus un finansiālus uzlabojumus. Trešajā daļā tiek analizēta ieviestās sistēmas efektivitāte un organizatoriskie un finansiālie ieguvumi, kas ir panākti un būtu sasniedzami, pilnveidojot projektu vadības procesu. Inženierprojekta sadaļā ir apskatīta viesnīcas ēkas rekonstrukcija, veikts pagalma zonas nesošo dzelzsbetona konstrukciju (plātne, kolonna, pamats) aprēķins. Ēkai ir jaukta konstruktīva shēma, pāļu pamati, monolīti dzelzsbetona pārsegumi, nesošās mūra ārsienas, mūra un vieglu konstrukciju starpsienas, koka konstrukciju jumta pārsegums. Viesnīcas ēkas platība ir 23 800 m2, ēkai ir 8 stāvi. Ēkā ir izvietots 141 numurs, 23 apartamenti, 6 konferenču zāles, 2 restorāni, SPA, baseins, administratīvās un koplietošanas telpas. Teritorijas labiekārtojums ir realizēts gar Aspazijas bulvāri bruģa segumā. Inženierprojekts sastāv no 6 daļām, kurās tiek izstrādāta ēkas arhitektūra, inženiertehniskā nodrošinājuma principiālie risinājumi, būvkonstrukciju tehniski-ekonomiskais salīdzinājums, konstruktīvo elementu aprēķini, būvdarbu organizācija un tehnoloģija, un objekta ekonomiskais pamatojums. Kopējais darba apjoms ir 230 (divi simti trīsdesmit) lapas puses, tabulu skaits –34(trīsdesmit četras), attēlu skaits – 45(četrdesmit pieci), izmantotās literatūras skaits 31 (trīsdesmit viens), kā arī inženierprojekta grafiskās daļa, kas izstrādāta uz 10 (desmit) A1 formāta lapām.
Keywords Projekta vadības kvalitātes uzlabošana, izmantojot būvniecības darbu pārvaldes sistēmu
Keywords in English Improving the quality of project management using the construction works management system
Language lv
Year 2019
Date and time of uploading 04.02.2019 11:26:30