Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Civil Engineering
Title in original language "Loģistikas centrs Balvos"
Title in English "Logistics center in Balvi"
Department 24000 Faculty of Civil Engineering
Scientific advisor Videvuds-Ārijs Lapsa
Reviewer Artūrs Lukašenoks
Abstract Diplomprojekts sastāv no divām daļām – bakalaura darba un inženierprojekta Bakalaura darba tēma ir „Nehomogēnais fibrobetons”, inženierprojekta tēma – „Loģistikas centrs Balvos”. Bakalaura darbs sastāv no piecām nodaļām. Šajās nodaļās aprakstītas fibras – fibru ģeometrija, fibru materiāls un fizikālās īpašības, orientācija un sadale betona masā. Homogēns un nehomogēns fibrobetons, kā arī RTU pētījumi par nehomogēno fibrobetonu. Tiek apskatītas nehomogēna fibrobetona tehnoloģijas ārzemēs un Latvijas patenti, tiek sniegti slēdzieni un tehniskie ieteikumi. Inženierprojekta daļā izstrādāts projekts loģistikas centram. Ēkai ir taisnstūra konfigurācija ar izmēriem plānā 30 m × 78 m, tās augstums ir 11.485 m. Arhitektūras daļas paskaidrojuma rakstā aprakstīti objekta arhitektoniskie, konstruktīvie, ugunsdrošības risinājumi, un veikts norobežojošo konstrukciju siltumtehniskais aprēķins. Būvkonstrukciju daļā veikts galveno nesošo konstrukciju – tērauda kopnes, kolonnas un dzelzsbetona pamata aprēķins. Izstrādāta arī būvdarbu tehnoloģijas daļa, veiktas vides un darba aizsardzības pasākumu apraksts. Inženierprojekta grafiskajā daļā izstrādāti ēkas arhitektūras, būvkonstrukciju, būvdarbu tehnoloģijas rasējumi, kā arī attēlots būvdarbu kalendārais plāns, materiālu, būvmašīnu un strādnieku plūsmas.
Keywords Nehomogēns fibrobetons, loģistikas centrs Balvos
Keywords in English Nonhomogeneous fibre concrete, logistics center in Balvi
Language lv
Year 2019
Date and time of uploading 03.02.2019 19:30:04