Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Geomatics
Title in original language "Rūpniecisko avāriju riska objektu apgrūtinātās teritorijas un to noteikšana"
Title in English "Territories encumbered by risk objects of industrial accidents and their detection"
Department 24100 Institute of Transport Infrastructure Engineering
Scientific advisor Olita Metuma
Reviewer Armands Auziņš
Abstract Bakalaura darbā ar inženierprojektu “Rūpniecisko avāriju riska objektu apgrūtinātās teritorijas un to noteikšana” mērķis ir rast iespējamos risinājumus un ieteikumus aprobežojumu plānošanai ap paaugstinātas bīstamības objektiem, tā lai noteiktie aprobežojumi gan nodrošinātu vides un cilvēku drošību šo objektu ekspluatācijas laikā un iespējamo avāriju gadījumā, gan arī būtiski neapgrūtinātu teritorijas, kas atrodas paaugstinātas bīstamības objektu tuvumā. Darbā tika apskatīti nozīmīgākie rūpniecisko avāriju riska objekti Rīgas pilsētā, kā arī apskatīti to iespējamie tehnoloģiskie avāriju riski. Darbā veikts Rīgas teritorijas plānojumos ap rūpniecisko avāriju riska objektiem noteikto teritorijas apgrūtinājumu izvērtējums. Lai izvērtētu drošības aizsargjoslu un ierobežojuma zonu noteikšanas nepieciešamību un pamatotību ap paaugstinātas bīstamības riska objektiem, darbā tika izvērtēts Rīgas teritorijas plānojums 2006.–2018. gadam un tā pielikums “Galvenās aizsargjoslas un citi zemes aprobežojumi”, kā arī Rīgas teritorijas plānojums 2019.–2030. gadam un tā pielikums “Galvenās aizsargjoslas un citi zemes aprobežojumi” (1.redakcija). Darbā tika apskatīta citu valstu pieredze attiecībā uz aprobežojumu plānošanu ap rūpniecisko avāriju risku objektiem, noskaidrojot efektīvākās teritorijas plānošanas un rūpnieciskā avāriju riska novērtēšanas metodes, kas nodrošina šo objektu drošību un ilgtermiņa attīstības iespējas. Lai rastu iespējamos risinājumus attiecībā uz aizsargjoslu plānošanu un to attēlošanu pilsētas teritorijas plānojumos, tika pētītas nepilnības likumdošanā, t.sk., Rīgas pilsētas apbūves noteikumos. Lai darbā veiktu Rīgas pilsētas teritorijas plānojumos noteikto drošības aizsargjoslu un ierobežojuma zonu platību izmaiņu aprēķināšanu un analīzi, tika izveidota paaugstinātas bīstamības riska objektu datu bāze programmā ArcGIS, kurā reģistrēti 69 objekti, kā arī ērtai drošības aizsargjoslu projektēšanai tika izveidota aplikācija. Darbā kopējais lappušu skaits 127, darbā ievietoti 75 attēli, 1 tabula, 6 pielikumi, izmantoto literatūras un informācijas avotu skaits – 62.
Keywords Paaugstinātas bīstamības objekts, drošības aizsargjosla, ierobežojuma zonas, teritorijas plānojums
Keywords in English Risk objects of industrial accidents, margins of safety, restricted zones, territorial planning
Language lv
Year 2019
Date and time of uploading 21.01.2019 13:33:47