Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Engineer
Title of the study programm Fire Safety and Civil Protection
Title in original language Latvijas būvnormatīvu ugunsdrošības prasību pilnveidošana evakuācijas nodrošināšanai cilvēkiem ar kustību traucējumiem, atkarībā no būves lietošanas veida un ugunsdrošības parametriem
Title in English Improvement of Fire Safety Requirements of Latvian Construction Standards for Evacuation for People with Reduced Mobility, Depending on the Type of Use and Fire Safety Parameters
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Māris Ziemelis
Reviewer Igors Ponomarjovs, Mg.sc.ing.
Abstract Darbu izstrādāja darba un civilās aizsardzības institūta, ugunsdrošības un civilās aizsardzības katedras pilna laika klātienes students Artūrs Baumanis. Darba nosaukums - Latvijas būvnormatīvu ugunsdrošības prasību pilnveidošana evakuācijas nodrošināšanā cilvēkiem ar kustību traucējumiem, atkarībā no būves lietošanas veida un ugunsdrošības parametriem Studiju programma - ugunsdrošības un civilās aizsardzība Darba zinātniskais vadītājs – inženierzinātņu doktors, docents Māris Ziemelis. Diplomprojektā tika pētīti risinājumi evakuācijas nodrošināšanā cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Darba mērķis – izstrādāt ieteikumus Latvijas būvnormatīvu ugunsdrošības prasību pilnveidošana evakuācijas nodrošināšanā cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Darba uzdevumi: 1. Veikt Latvijas būvniecību regulējošu normatīvo aktu analīzi par evakuācijas nodrošināšanu cilvēkiem ar kustību traucējumiem; 2. Izpētīt ārvalstu pieredzi evakuācijas nodrošināšanā cilvēkiem ar kustību traucējumiem; 3. Sadarbībā ar Latvijas invalīdu biedrībām apzināt galvenās problēmas evakuācijas nodrošināšanā cilvēkiem ar kustību traucējumiem; 4. Rast risinājumu problēmām, kas apgrūtina evakuācijas nodrošināšanu cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Darbs sastāv no trim daļām, tā pirmajā daļā tika veikta ugunsgrēku un evakuēto cilvēku statistikas analīze, Latvijas būvnormatīvu un Apvienotās karalistes būvniecības regulas analīze. Otrajā daļa ir teorētiskā daļa, kurā izklāstīts teorētisks konstatēto problēmu risinājums un izstrādāts evakuācijas ceļu pārbaudes modelis. Trešā daļa ir praktiskā daļa, kurā ir veikta praktiska evakuācijas ceļu pārbaude balstoties uz otrajā daļā izstrādātās evakuācijas ceļu pārbaudes modeļa. Darbs kopumā izklāstīts 58 lappusēs, tajā iekļautas 2 tabulas un 26 attēli. Darbā izmantoti 19 literatūras avoti un pievienoti 1 pielikums
Keywords ugunsdrošība, evakuācija, vides pieejamība, kustību traucējumi
Keywords in English fire safety, evacuation, accessibility, movement disorders
Language lv
Year 2019
Date and time of uploading 17.01.2019 19:25:52