Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Engineer
Title of the study programm Fire Safety and Civil Protection
Title in original language Ūdens ugunsdzēsības sistēmas metodisko noteikumu pilnveide
Title in English Improvement of the Methodological Rules of the Water based Fire Protection System
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Jānis Vaivods
Reviewer Georgijs Kiseļovs, Mg.sc.ing.
Abstract Diplomprojektu izstrādāja Rīgas Tehniskā Universitāte Inženierekonomikas un vadības fakultātes Darba un civilās aizsardzības katedras studente Annija Sleže. Diplomprojekta tēma ir „Ūdens ugunsdzēsības sistēmas metodisko noteikumu pilnveide”. Diplomprojekta darbs sastāv no 9 nodaļām, apakšnodaļām, kā arī 1. pielikuma. Diplomprojekta analītiskā daļa daļā tiek izskatīta, kā radusies automātiskā ūdens ugunsdzēsības sistēma. Tika salīdzināti šīs sistēmas veidi - automātisko ūdens sprinkleru ugunsdzēsības sistēma (turpmāk anotācijā - sprinkleru sistēma) un automātisko ūdens drenčeru ugunsdzēsības sistēma. Tika apskatītas un aprakstītas biežāk sastopamās problēmas, attiecībā uz sprinkleru sistēmu, kā piemēram, informācijas trūkums. Tika aprakstīta Latvijas normatīvie akti, kas attiecas uz sprinkleru sistēmas izbūvi, un apkopi Latvijā, kā arī ir apskatīta un aprakstīta citu valstu pieredze šajā jomā. Diplomprojekta teorētiskajā daļā ir aprakstītas projektēšanas prasības, kuras ir jāievēro plānojot sprinkleru sistēmu, kā arī nosacījumi, kuri jāievēro, lai sprinkleru sistēmu nododotu ekspluatācijā. Tika aprakstīta arī sistēmas izbūve – piemēram, sūkņu stacijas izbūve. Apskatīti arī cauruļu savienojumi ar kouplingu, sprinkleru smidzinātāju veidi, un to montāža. Tika aprakstīta sprinkleru sistēmas apkope un pārbaude, kas galvenokārt balstās uz Latvijā izdotiem normatīviem aktiem. Šīs daļas turpinājumā autore apraksta, kā un kāpēc būtu jāmarķē sprinklersistēma. Savukārt diplomprojekta praktiskajā daļā, autore ir izveidojusi metodisko materiālu, par paraugu ņemot Amerikā izveidoto sprinkleru sistēmas standartu. Metodiskais materiāls ir izveidots par sistēmas īpatnībām, ekspluatāciju, un apkopi. Diplomprojektā tika izmantoti 33 avoti, kur 1 ir Latvijas Republikas likums, 5 Ministru Kabineta noteikumi, 2 Latvijas Valsts standarti, 1 – citu valstu standarts, 1 literatūras avots, 2 – uzņēmuma materiāli, 1- prezentācijas materiāls, un 20 interneta resursi. Diplomprojekts ir izstrādāts uz 91 lapas, satur 29 attēlus, 10 tabulas, un 1. pielikums ar 24.attēliem.
Keywords sprinklersistēma, metodiskais materiāls, pārbaude
Keywords in English sprinklersystem, methodological material , checking
Language lv
Year 2019
Date and time of uploading 15.01.2019 23:06:51