Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Geomatics
Title in original language "Telpisko datu kopu ekspertīze"
Title in English "Expertise of spatial datasets"
Department 24100 Institute of Transport Infrastructure Engineering
Scientific advisor Mārtiņš Reiniks
Reviewer Aldis Rausis
Abstract Maģistra darba “Telpisko datu kopu ekspertīze” pētāmā problēma ir saistīta ar telpisko datu kopu atšķirīgo ieguves metodiku, kvalitātes un ticamības līmeņiem, kā arī lietotāju izpratnes trūkumu par kvalitātes kontroles un salīdzināšanas nepieciešamību un normatīvā regulējuma trūkumu efektīvai, sistemātiskai un vienotai to realizācijai. Darbā tiek apskatīta telpisko datu ekspertīze kā pilnīgākais datu kopu izpētes apraksts. Darbā iekļauta vispārīga teorētiskā informācija par ekspertīzes jēdzienu, tajā skaitā ekspertīzes nozīmi, iespējamajiem ekspertīzes objektiem un normatīvo aktu situāciju Latvijā, kā arī par telpisko datu veidiem, to ieguves metodēm, par mērījumu kļūdu veidiem un biežākajiem kļūdu avotiem uzmērīšanas metodēs, par telpisko datu kvalitātes elementiem un to pārbaudēm. Apkopota arī faktiskā informācija par telpisko datu kopu veidotāju un lietotāju – dažādu Latvijas iestāžu un uzņēmumu, līdzšinējo pieredzi saskarē ar telpisko datu kvalitāti un pārbaudi, kā arī informācija par iekšējiem procesiem dažu ES valstu mērniecības sistēmās. Darba ietvaros sastādīta un aprakstīta vienota, vispārīga ekspertīzes vadlīniju koncepcija digitālas telpisko datu kopas analizēšanai, kuru var pielāgot dažādiem telpisko datu veidiem, specifikām un pat nozarēm, un teorētiska ekspertīzes realizācijas blokshēma. Nobeigumā apkopoti galvenie, maģistra darba izstrādes laikā radušies secinājumi.
Keywords ekspertīze, telpisko datu kopas, pārbaude, vadlīnijas, datu ieguve, kvalitāte, kontrole
Keywords in English expertise, spatial datasets, inspection, quidelines, data acquisition, quality, control
Language lv
Year 2019
Date and time of uploading 15.01.2019 07:31:44