Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Architecture
Title in original language Daudzdzīvokļu namu ārtelpa privāto un publisko vajadzību kontekstā
Title in English Open Space of Apartment Housing in the Context of Public and Private Needs
Department Faculty of Architecture
Scientific advisor Sandra Treija
Reviewer Asoc.prof. A.Ulme
Abstract Anotācija Rīgas Tehniskās universitātes Arhitektūras fakultātes 4. kursa studentes Laimas Dabertes bakalaura darba “Daudzdzīvokļu namu ārtelpa privāto un publisko vajadzību kontekstā” mērķis ir definēt privāto un publisko telpu veidojošās pazīmes, kā ietekmējošos faktorus iedzīvotāju vajadzību apmierināšanas procesā daudzdzīvokļu namu ārtelpā. Liela ietekme ārtelpas veidošanā bijusi gan modernistu utopiskajām idejām, gan politisko režīmu maiņai. Lai sasniegtu mērķī, 1. nodaļā apkopota dažāda, ēku ģeometriskā novietojuma ģenplānā, ietekme uz ārtelpas publiskajām un privātajām lietošanas iespējām, un veikta vēsturiskās situācijas līdzdalības daudzdzīvokļu namu ārtelpas veidošanā izpēte. 2. nodaļā apskatīti daudzdzīvokļu ēku ārtelpu veidošanas piemēri un ārtelpas lietošanas privātuma rādītāji. Definēti ārtelpas attīstības šķēršļi. 3. nodaļā apskatītas ārtelpas lietotāju vajadzības no funkcionālā, drošības, sociālā un estētiskā aspekta, un to izpausmes privātās pusprivātās un publiskās telpas kontekstā. 4. nodaļā apskatīti iedzīvotāju ārtelpas lietošanas paradumi, veicot novērojumus pie daudzdzīvokļu namiem, un noskaidrots iedzīvotāju viedoklis par daudzdzīvokļu namu ārtelpas izmantošanas veidiem, veicot aptauju. Balstoties uz apkopoto informāciju, un veiktajiem novērojumiem, secinājumos tiek uzsvērta daudzdzīvokļu namu ārtelpu ietekmējošo faktoru savstarpējā saikne un nozīmīgums. Bakalaura darbs sastāv no ievada, četrām (4) galvenajām nodaļām, vienpadsmit (11) apakšnodaļām, secinājumiem. 66 lappusēm, 60 attēliem, 1 tabulām, 39 izmantotajiem avotiem, pielikumiem. Atslēgas vārdi.
Keywords Daudzdzīvokļu namu ārtelpa, Privātā ārtelpa, pusprivātā ārtelpa, publiskā ārtelpa, Iedzīvotāju vajadzības.
Keywords in English Keywords. Residential area of an apartment complex, private space, partially privately owned residential space, publicē residential space, the needs of the inhabitants.
Language lv
Year 2019
Date and time of uploading 14.01.2019 23:54:18