Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Architecture
Title in original language Industriālā mantojuma attīstības iespējas Dzirciemā, Rīgā
Title in English Development Possibilities of Industrial Heritage in Dzirciems, Riga
Department Institute of Arhitecture and Design
Scientific advisor Anita Antenišķe
Reviewer Doktorants V.Linde
Abstract Bakalaura darba “Industriālā mantojuma attīstības iespējas Dzirciemā, Rīgā” mērķis ir definēt industriālā mantojuma arhitektoniski telpiskās iezīmes un tā iespējamās attīstības perspektīvas Dzirciemā. Pētījuma ietvaros tika izvēlētas četrpadsmit ražotņu teritorijas Dzirciema apkaimē, Rīgā, kurās novērojamas industrializācijas pazīmes un kurām ir saglabājušies būvprojekti Latvijas Valsts vēstures arhīvā un Rīgas pilsētas būvvaldes arhīvā. Darba 1. nodaļā tiek analizēta Dzirciema apkaimes vēsturiskā un arhitektoniski telpiskā attīstība. Darba 2. nodaļā tiek veikta Dzirciema industriālā mantojuma analīze, izvērtējot industrializācijas attīstības priekšnosacījumus, analizējot pilsētbūvnieciskos risinājumus un arhitektūras iezīmes. Darba 3. nodaļā tiek izvērtēts industriālā mantojuma pilsētvides potenciāls, veicot izpēti par esošo un plānoto reģenerāciju Dzirciemā un analizējot Eiropā un Latvijā realizētos piemērus, kā iespējams atdzīvināt industriālās zonas mūsdienās, kā arī tiek veikta analīze socioloģiskā aptaujā iegūtajiem rezultātiem. Pētījumā tiek secināts, ka Dzirciema industriālā mantojuma vēsturiskie attīstības priekšnosacījumi ir bijuši līdzīgi kā citur Eiropā. Šī teritorija tika pakļauta tādiem pašiem vēsturiskās attīstības procesiem un šobrīd saskaras ar līdzīgām problēmām, kas citur jau tiek risinātas. Sabiedrība ne tikai vēlas, lai rūpnīcas tiktu saglabātas, neskatoties uz to vienkāršo arhitektūras formu valodu un laika periodu, kad tās ir celtas, bet arī uzskata par nepieciešamu tās revitalizēt un padarīt atvērtākas publiskai lietošanai. Rūpnieciskā apbūve Dzirciemā veido ielu arhitektonisko tēlu un akcentus pilsētvidē. Tās vieno kompaktais izvietojums apkaimē un izmantotie apdares materiāli. Dzirciema rūpnīcu ēku kopīgās raksturīgās arhitektoniskās iezīmes meklējamas fasāžu ritmā un kompozīcijas principos. Dzirciema industriālajās zonās pašlaik ir novērojama zināma attīstība un jaunu funkciju ieviešana agrākajās rūpnīcu ēkās, tomēr šobrīd teritorijai trūkst izstrādātas kopīgas attīstības vīzijas, lai neveidotos haotiska funkciju izvietošana un tiktu saglabāta arhitektoniski telpiskā identitāte.
Keywords Industriālais mantojums, Dzirciems, rūpnieciskā darbība, “ķieģeļu stils”, funkcionālisms.
Keywords in English Industrial heritage, Dzirciems neighbourhood, industrial activities, "brick style", functionalism.
Language lv
Year 2019
Date and time of uploading 14.01.2019 23:00:09