Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Architecture
Title in original language Daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku kāpņu telpu arhitektūra Latvijā
Title in English The Architecture of Apartment Buildings` Staircases in Latvia
Department Faculty of Architecture
Scientific advisor Agate Eniņa
Reviewer Lekt. D.Zemešs
Abstract Bakalaura darba “Daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku kāpņu telpu arhitektūra Latvijā” mērķis ir noskaidrot kāpņu telpu tipoloģisko attīstību un kvalitāti veidojošos faktorus īres namos un daudzdzīvokļu ēkās Latvijā no 19. gadsimta beigām līdz 21. gadsimta sākumam. Darbs sastāv no četrām daļām – teorētiskās, empīriskās, metodoloģiskās daļas un secinājumiem. Darba teorētiskajā daļā tiek apskatīta akadēmiskā literatūra par vēsturisko arhitektonisko stilu galvenajām iezīmēm īres namu un daudzdzīvokļu ēku arhitektoniskā tēla, kāpņu telpu interjera un funkcionālā plānojuma veidošanā. Metodoloģiskajā daļā tiek aplūkotas pētījumam izvēlētās metodes un veikts to izvēles pamatojums: kontentanalīze, apsekoto objektu analīze un daļēji strukturēta intervija. Empīriskajā daļā tiek apkopoti un analizēti pētījuma rezultāti. Pētījuma rezultāti atklāj, kāda ir daudzdzīvokļu namu kāpņu telpu tipoloģiskā attīstība un kvalitāti veidojošie faktori no 19. gadsimta beigām līdz mūsdienu daudzdzīvokļu namu arhitektūrā Latvijā. Darba apjoms sastāv no sešdesmit sešām lapaspusēm, kas satur 193 attēlus. Izveidoti septiņi pielikumi un izmantotās literatūras saraksts ietver deviņpadsmit informācijas avotus.
Keywords daudzdzīvokļu namu kāpņu telpa, ieejas portāls, funkcionālais plānojums, interjers
Keywords in English apartment building staircase, entrance portal, functional plan, interior
Language lv
Year 2019
Date and time of uploading 14.01.2019 22:43:18