Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Architecture
Title in original language Ielu māksla kā dzīvojamo rajonu revitalizācijas rīks
Title in English Street Art as a Revitalization Tool in Residential Areas
Department Faculty of Architecture
Scientific advisor Alisa Koroļova
Reviewer Lekt. J.Pansovs
Abstract Pilsētas publiskā ārtelpa un tās noformējums ir viens no svarīgākiem pilsētvides kvalitātes noteicošiem rādītājiem. Līdz ar šo, pilsētvide nepārtraukti piedzīvo transformācijas un pielāgojumus attiecīgi laikmeta prasībām. Ēku fasāžu apdares neveiksmīgie risinājumi, materiālu novecošana, kā arī arhitektūras tendenču maiņa laika gaitā var ietekmēt vides kvalitāti un gadījumos, kad netiek pietiekoši labi uzturēta, pat veicināt degradāciju. Pētījuma mērķis ir apkopot un strukturizēt informāciju par ielu mākslas izmantošanas iespējam kā vides kvalitātes uzlabošanas rīku un izvērtēt ielu mākslas izmantošanas iespējas Rīgas 20. gadsimta otrajā pusē būvēto lielmēroga dzīvojamo rajonu ārtelpas revitalizācijā. Mērķa sasniegšanai izmantotās metodes ir informācijas avotu salīdzinošā analīze, grafiskā analīze un Rīgas iedzīvotāju aptauja. Darbā tiek izpētīti pilsētvides kvalitātes noteicošie rādītāji, publiskās ārtelpas degradācijas iemesli un sekas, ielu mākslas ietekme uz ģentrifikācijas un reģenerācijas procesiem dzīvojamo rajonu publiskās ārtelpas kontekstā un ietekme uz pilsētvidi. Darba noslēgumā tiek izpētīts Rīgas iedzīvotāju viedoklis par dažādiem noformējuma veidiem un ielu mākslas virzieniem, izvērtētas iespējas un izaicinājumi ielu mākslas pielietošanai ārtelpas noformējumā lielmēroga dzīvojamo rajonu kontekstā, kā arī dzīvojamo rajonu iedzīvotāju vēlmi un gatavību iesaistīties revitalizācias pasākumos. Darba apjoms - 46 lpp, 18 diagrammas, 25 attēli un 2 pielikumi. Izmantotas 32 informācijas avotu vienības.
Keywords Ielu māksla, reģenerācija, ģentrifikācija, ārtelpa, publiskā ārtelpa
Keywords in English Street art, regeneration, gentrification, public space
Language lv
Year 2019
Date and time of uploading 14.01.2019 21:28:17