Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Architecture
Title in original language Industriālo teritoriju vietzīmju loma Rīgas pilsētvidē
Title in English The Role of Landmarks of Industrial Territories in the Urban Environment of Riga
Department Faculty of Architecture
Scientific advisor Dace Kalvāne
Reviewer Doc. I.Dirveiks
Abstract 19. gadsimta beigās un 20. gadsimta sākumā Latvija piedzīvoja industriālo uzplaukumu. Rūpnīcas, fabrikas un cita veida ražotnes, kuras izveidojās 19. gadsimta beigās un 20. gadsimta sākumā, ir mūsdienu industriālās arhitektūras kultūrvēsturiskais mantojums, bet to skursteņi - savulaik funkcionalitātes neatņemama sastāvdaļa, bet šodien nozīmīgi orientieri pilsētvidē. Rīgas Tehniskās universitātes Arhitektūras fakultātes 4. kursa studenta Rūdolfa Cīruļa bakalaura darba „Industriālo teritoriju vietzīmju loma Rīgas pilsētvidē” mērķis ir apzināt, salīdzināt un sistematizēt industriālo teritoriju vertikālās dominantes Rīgā, to lomu pilsētā no 19. gadsimta 2. puses līdz I Pasaules kara sākumam un ietekmi uz pilsētas siluetu mūsdienās. Bakalaura darbs sastāv no ievada, 3 nodaļām un secinājumiem. Mērķa sasniegšanai tika kartētas Rīgas pilsētas industriālās teritorijas laika posmā no 1860. gada līdz 1914. gadam un analizētas šo teritoriju vertikālās dominantes – brīvstāvošie, apbūvē integrētie skursteņi. Pētījuma secinājumos tiek definēta industriālo objektu vertikālo akcentu nozīme un ietekme uz Rīgas pilsētvides ainavu un siluetu. Bakalaura darbs sastāv no 48 lappusēm, 40 attēliem, 1 tabulas, 24 izmantotās literatūras avotiem un 2 pielikumiem. Atlsēgas vārdi: industriālie objekti, skursteņi, fabrikas, siluets, orientieris, vertikālie akcenti
Keywords industriālie objekti, skursteņi, fabrikas, siluets, orientieris, vertikālie akcenti
Keywords in English industrial facilities, chimneys, factories, skyline, landmark, vertical accents
Language lv
Year 2019
Date and time of uploading 14.01.2019 16:04:07