Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Architecture
Title in original language Radošie kvartāli pilsētvidē
Title in English Creative Quarters in the City
Department Faculty of Architecture
Scientific advisor Uģis Bratuškins
Reviewer Doktorante B.Vērpe
Abstract Radošums ir kā neatņemama komponente jebkurai pilsētai un tās iedzīvotājiem. Integrējot radošās izpausmes pilsētvidē veidojas kultūras daudzveidība, kas izglīto iedzīvotājus un ir spēcīga ekonomiskās izaugsmes stratēģija. Termins “radošo kvartāls”, Rīgas ielās vēl joprojām ir relatīvi jauns jēdziens, kam līdz šim nav dots konkrēts definējums, tāpēc ir vērts pievērst uzmanību šim pilsētas elementam un izprast ar ko tas atšķiras un kāda ir tā ietekme uz apkārtējo pilsētvidi. Rīgas Tehniskās universitātes Arhitektūras fakultātes 4. Kursa studentes Ieva Elizabete Brudnes bakalaura darba mērķis ir apkopot atslēgas faktorus, kas raksturo radošos kvartālus un definēt jēdziena būtību pilsētvidē. Mērķa sasniegšanai tika pētītas un analizētas publikācijas, pētījumi par “radošo” pilsētu vīziju, kā arī par kultūras un radošo industriju darbību. Tika veikta radošo kvartālu apkopojums kartē, sastādot trīs kartes – 2009. un 2011. gada kartes sastādītas pēc attiecīgajā gadā veiktā pētījuma un tika izveidota jauna 2018. gadā esošo kvartālu karte - kurās tiek salīdzināta kvartālu attīstība. Darba gaitā tiek analizētas radošo kvartālu pazīmes. Ar socioloģiskās metodes palīdzību veikt iedzīvotāju aptauju par jēdzienu “radošais kvartāls”, pēc tam veicot aptaujas analīzi. Bakalaura darbs sastāv no četrām daļām, kurās pētītas radošo kvartālu pazīmes un vērtības. Pirmajā nodaļā apskatīta vīzija par radošu pilsētu, kā tā veidojas un ko tas nozīmē. Otrajā daļā apskatīta kultūras un radošo industriju darbība un to izvirzītie mērķi. Trešajā daļā tiek veikta radošo kvartālu izpēte Rīgā, kur tiek veikts kvartālu pazīmju apkopojums. Darbs noslēdzas ar ceturto daļu, kurā tiek analizēta aptauja par jēdzienu “radošais kvartāls”. Darba rezultātā secināts, ka lai kādu teritoriju dēvētu par “radošo” kvartālu, tai jāatbilst šādām pazīmēm: teritorija atbilst kvartāla definīcijai, teritorijai ir sava, unikālā identitāte, tā ir publiski pieejam, tā rada pozitīvu ietekmi uz apkārtējo vidi, tajā darbojas kultūras un radošās industrijas, kvartālā tiek radīta kultūra, kura tiek nodota apmeklētājiem.
Keywords radošais kvartāls, radošā pilsēta, kultūras un radošās industrijas
Keywords in English creative quarter, creative city, cultural and creative industries
Language lv
Year 2019
Date and time of uploading 14.01.2019 15:38:15