Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Architecture
Title in original language Komunikācijas telpas attīstība Ziemeļeiropas valstu pieredzes kontekstā
Title in English Development of Communication Space in the Context of North European Countries Experience
Department Faculty of Architecture
Scientific advisor Marts Švēde
Reviewer Doktorante I.Miķelsone
Abstract Bakalaura darba “Komunikācijas telpas attīstība Ziemeļeiropas valstu pieredzes kontekstā” autore ir RTU Arhitektūras fakultātes Arhitekūras programmas studente Roberta Fišere. Darba mērķis ir apkopot kopdzīvošanas mājokļu veidošanas principus mūsdienās. Darbā pētītas indivīdu psiholoģiskās attiecības ar telpu, savstarpējās komunikācijas nepieciešamība un sociālpsiholoģiskā uzvedība telpisko faktoru ietekmē. Analizēti rādītāji, kas raksturo mūsdienu pilsētbūvniecisko attīstību, izceļot aspektus, kas saistīti ar iedzīvotāju ekonomisko un psiholoģisko komfortu. Veikta kopdzīvošanas mājokļu vēsturiskās attīstības un mūsdienu situācijas izpēte Ziemeļeiropas valstīs. Apkopoti kopdzīvošanas mājokļu veidi un to tipoloģiskās atšķirības atkarībā no iemītnieku vecuma grupas un ģimenes modeļa. Apkopoti teorētiskie principi mūsdienu kopdzīvošanas mājokļu veidošanā. Analizēts un salīdzināts pasaules un Latvijas iedzīvotāju viedoklis par kopdzīvošanas mājokļu aktualitāti, sociālajiem un telpiskajiem faktoriem. Veikta trīs Ziemeļeiropas valstīs realizētu projektu analīze. Apkopotas atšķirības un kopsakarības starp realizētajiem projektiem un teoriju. Praksē implementētas iegūtās zināšanas. Bakalaura darbs sastāv no četrām daļām (Uzvedības vide, Kopdzīvošanas mājokļa modelis Ziemeļeiropas valstīs, Kopdzīvošanas mājoklis no sabiedrības skatpunkta, Kopdzīvošanas mājokļu piemēru analīze), 78 lappusēm, 36 ilustrācijām, 11 tabulām, 6 grafikiem, 3 pielikumiem, 83 izmantotās informācijas avotiem.
Keywords Kopdzīvošanas mājoklis, jaunais urbānisms, rezidenciālā arhitektūra, koplietošanas telpas, komūna.
Keywords in English Co-housing, collective living, new urbanism, residential architecture, shared space, community.
Language lv
Year 2019
Date and time of uploading 14.01.2019 14:52:23