Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Computer Systems
Title in original language Metodoloģija izmantojot robotikas procesu automatizāciju banku sistēmu datu apstrādei
Title in English Methodology of Using Robotic Process Automation in Bank System Data Processing
Department 12300 Institute of Applied Computer Systems
Scientific advisor Aleksejs Jurenoks
Reviewer Tatjana Rikure
Abstract Maģistra darbs "Metodoloģija izmantojot robotikas procesu automatizāciju banku sistēmu datu apstrādei" vispusīgi apraksta bankās izmantotās datu apstrādes un drošības identifikācijas metodes un veic šo tradicionālā bankas vidē izmantoto metodoloģiju priekšrocību un trūkumu analīzi. analizē priekšrocības un trūkumus. Darba autors piedāvā jaunu metodoloģiju balstoties uz padziļinātu tradicionālo metodoloģiju analīzi. Šī jaunā metodoloģija sevī apvieno populārākos robotiskās procesu automatizācijas risinājumus un biotehnoloģijas drošības sistēmās. Šī jaunā metodoloģija, kas aprakstīta darbā, var palīdzēt bankām aizstāt novecojušās tradicionālās metodoloģijas. Datu apstrādes laiks ir ievērojami samazināts, datu aptrādes precizitāte ir ievērojami uzlabota un sniegtā kontrole pārpersonāla izaugsmi samazina darba izmaksas. Tiek uzlabots arī drošibas identifikācijas procesi un personāla atpazīšanas kvalitāte tiek paaugstināta. Darba mēŗķis ir piedāvāt autentifikācijas metodoloģiju ko varētu izmantot, lai eksistējošās banku datu apstrādes sistēmas papildinātu ar robotikas procesu automatizācijas (RPA) tehnoloģijām. Mērķis tiek sasniegts, izmantotojot RPA (robotisko procesu automatizācija) programmatūru datu apstrādes un drošības identifikācijas sistēmu apvienošanai lai optimizētu sistēmas integritāti. Maģistra darbs sastāv no 71 lapām un 44 atsaucēm.
Keywords ROBOTIKAS PROCESU AUTOMATIZĀCIJAS RĪKI (RPA), PROGRAMMATŪRAS ROBOTIKA, DATU APSTRĀDE BANKU SISTĒMĀS.
Keywords in English ROBOTIC PROCESS AUTOMATION TOOLS(RPA), SOFTWARE ROBOTIC, DATA PROCESS IN BANK SYSTEMS.
Language eng
Year 2019
Date and time of uploading 11.01.2019 13:53:35