Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Engineer
Title of the study programm Fire Safety and Civil Protection
Title in original language Problēmas un risinājumi civilās aizsardzības plānu izstrādē
Title in English Problems and Solutions for Developing Civil Protection Plans for Higher Risk-Level Objects
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Vunders Zitāns
Reviewer Mihails Urbans, Mg.darba aizsardzība
Abstract Diplomdarbu izstrādājis Rīgas Tehniskās universitātes Inženierekonomikas un vadības fakultātes Darba aizsardzības un civilās aizsardzības katedras pilna laika klātienes 2.kursa students Gusts Svarinskis. Diplomdarba nosaukums – Problēmas un risinājumi civilās aizsardzības plānu izstrādē. Diplomdarba mērķis ir ir pārbaudīt Seveso III direktīvas prasību atbilstību un integrācijas kvalitāti LR likumdošanā attiecībā par ARLO CAP. Diplomdarba uzdevumi ir: 1. Iepazīties ar atbilstošo likumdošanu, normatīvajiem aktiem un dokumentiem, kas nosaka nepieciešamību izstrādāt ARLO CAP; 2. Veikt detalizētu Seveso III direktīvas integrācijas MK noteikumos Nr. 131 analīzi un abos dokumentos noteikto prasību salīdzināšanu; 3. Identificēt problēmas MK noteikumu Nr. 131 piemērošanā attiecībā uz ARLO CAP izstrādi, veicot ARLO atbildīgo personu un CA jomas uzņēmumu ekspertu aptaujāšanu un VUGD atbildīgo amatpersonu intervēšanu; 4. Izstrādāt informatīvu ziņojumu ar priekšlikumiem MK noteikumu Nr. 131 koriģēšanai. Diplomdarba saturā ir aprakstīts atbilstošās likumdošanas, kas reglamentē ARLO CAP izstrādes procesu, izvērtējums. Tiek izvērtēta ES direktīvas integrācijas kvalitāte LR likumdošanā. Apkopotas problēmas ARLO CAP izstrādes, lietošanas un saskaņošanas procesos. Balstoties dilpomdarba laikā veikto pētījumu un uz iepriekš minēto, ir izstrādāts informatīvs ziņojums VUGD. Kopējais diplomdarba apjoms – 67 lappuses, tai skaitā 4 pielikumi uz 15 lappusēm, 29 attēli un 2 tabulas. Diplomdarba izstrādāšanā ir izmantoti 13 literatūras avoti.
Keywords Seveso III direktīva civilā aizsardzība civilās aizsardzības plāns
Keywords in English Seveso III directive civil protection civil protection plan
Language lv
Year 2019
Date and time of uploading 10.01.2019 14:58:15