Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Real Estate Management
Title in original language Starptautisko Vērtēšanas Standartu nozīme mājokļu vērtēšanas pilnveidošanā
Title in English International Valuation Standards significance in housing valuation development
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Jānis Vanags
Reviewer Didzis Usenieks
Abstract Anotācija Bakalaura darbs tika izstrādāts 2018. gadā ar nosaukumu “Starptautisko Vērtēšanas Standartu nozīme mājokļu vērtēšanas pilnveidošanā” Rīgas Tehniskajā Universitātē, Inženierekonomikas un vadības fakultātē, Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūtā. Darbs sastāv no sekojošām 4 daļām. Pirmajā daļā, kas ir analītiskā daļa, tiek noskaidrots, kas ir Starptautiskie Vērtēšanas Standarti un kā tie ietekmē vērtēšanas standartus Latvijā un Lielbritānijā. Tiek secināts, kā šie standarti ietekmē vērtēšanas procesus, un kā tos ir iespējams pilnveidot. Tiek noskaidrotas būtiskas atšķirības abās valstīs vērtēšanas standartos un nozarēs, kas dod iespēju secināt, kā tieši Starptautiskie vērtēšanas standarti pilveido vērtēšanas procesus 2 valstīs ar citādu ekonomisko, tiesisko un citādākā ziņā esošu nekustamā īpašuma tirgu. Būtiska sadaļa, kas ietekmē nakamo daļu, ir vērtēšanas metodiku un tirgus analīžu raksturojums. Otrajā daļā tiek veikti aprēķini ar nekustamā īpašuma vērtēšanu pēc Starptautisko Vērtēšanas Standartu ietekmētajiem, Latvijas un Lielbritānijas vērtēšanas standartiem. Tiek aplūkotas galvenās atšķirības vērtēšanas metodiku izmantošanā un gala rezultātos jeb īpašuma vērtībā. Trešā daļa jeb tehnoloģiskā daļa tiek veltīta, lai noteiktu galvenos “instrumentus”, kas palīdz vērtēšanas procesa veikšanā, tai skaitā, programmu MS OFFICE EXCEL, Google maps u.c. programmas un procesus, kas atviego vērtētāju darbu. Pēdējā daļā, jeb darba un dabas aizsardzības daļā, tiek noteikti esošie un potenciālie vērtētajā darba vides apstākļi, kā arī, kā tos varētu uzlabot. Bakalaura darba autors ir veicis secinājumus, kuri būtiski nosaka vērtēšanas prakses atšķirības abās valstīs, un kā Starptautiskie Vērtēšanas Standarti ietekmē un pilnveido vērtēšanas procesus. Tiek aprakstīti priekšlikumi, kuri varētu uzlabot abu valstu vērtēšanas nozaru efektivitāti un kvalitāti. Bakalaura darbs sastāv no 4 daļām ar apjomu 63 lapaspuses un grafiskās daļas ar apjomu 16 lapas puses. Bakalaura darbā ir 23 attēli, 8 tabulas un 22 avoti izmantotās literatūras un avotu sarakstā.
Keywords Standarts, vērtēšana, BUNI
Keywords in English Standarts, valuation, BUNI
Language lv
Year 2019
Date and time of uploading 08.01.2019 12:29:39