Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Transportation Engineering
Title in original language "Auto stāvlaukumu projektēšana mūsdienās” (“Autoceļa P100 krustojuma pārbūve Ozolniekos”)
Title in English “Design of Parking Lots on Nowadays” (“Reconstruction of Road P100 Junction in Ozolnieki”)
Department 24100 Institute of Transport Infrastructure Engineering
Scientific advisor Ziedonis Lazda
Reviewer valdes priekšsēdētājs, J.Bidzāns, SIA " BRD Projekts"
Abstract Bakalaura darba (ar inženierprojektu) tēma – “Auto stāvlaukumu projektēšana mūsdienās (Autoceļa P100 krustojuma pārbūve Ozolniekos)”. Bakalaura darba mērķis ir izpētīt un saprast “LVS 190-7:2002 Vienlīmeņa autostāvvietu projektēšanas noteikumi” noteiktā stāvvietas platuma atbilstību mūsdienām, kā arī izpētīt auto stāvlaukumu uzlabošanas iespējas. Bakalaura darba teorētiskajā daļā tiek apskatīti “LVS 190-7:2002 Vienlīmeņa autostāvvietu projektēšanas noteikumi” auto stāvvietas ģeometriskie parametri un aprēķina transportlīdzekļa pamatizmēri. Kā auto stāvlaukumu uzlabošanas iespējas tiek apskatīta ilgtspējīga lietus ūdens apsaimniekošana, stāvvietu uzraudzības sistēmas un koplietojamo automobiļu stāvvietas. Eksperimentālajā daļa tika noteikts “vidējais” transportlīdzeklis uz LVS 190-7 izstrādes laiku, no kura parametriem tika noteikta sakarība starp stāvvietas platumu un transportlīdzekļa izmēriem, kā arī tika aprēķināts 2018. gadam atbilstošs stāvvietas platums. Bakalaura darba uzdevumi: • Apskatīt stāvvietas ģeometriskos parametrus atbilstoši LVS 190-7; • Izpētīt transportlīdzekļu sastāvu laika posmā no 1991. gada līdz 2018. gadam; • Noteikt atbilstošus stāvvietas parametrus mūsdienām; • Apskatīt risinājumus, kas uzlabotu auto stāvlaukumus. Inženierprojekta daļā tiek projektēta autoceļa P100 krustojuma pārbūve Ozolniekos. Tiek salīdzināti divi krustojuma izbūves varianti. Izvērtējot satiksmes drošību, efektivitāti, atbilstību un estētiskumu tiek pieņemts projektēt standarta rotācijas apli. Projekta ietvaros tiek noteikta rotācijas apļa un tā pievedceļu seguma konstrukcija, satiksmes organizācija, izbūves un vertikālais plāns. Bakalaura darba daļa sastāv no 44 lapām, 20 attēliem, 18 tabulām un 9 literatūras avotiem. Inženierprojekta daļa sastāv no 110 lapām, tai skaitā skaidrojošā daļa uz 95 lapām, grafiskā daļa uz 15 lapām, 17 literatūras avotiem.
Keywords Auto stāvlaukumu projektēšana mūsdienās
Keywords in English Designing car parking areas nowadays
Language lv
Year 2019
Date and time of uploading 07.01.2019 18:59:14