Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Transportation Engineering
Title in original language “Satiksmes drošību problēmu analīze Tukuma novadā” (“Autoceļa Tukums - Lazdas ceļa posma projekta izstrāde”)
Title in English “Analysis of Traffic Safety Problems in Tukums Region” (“Project Development of the Road Tukums - Lazdas Section”)
Department 24100 Institute of Transport Infrastructure Engineering
Scientific advisor Juris Smirnovs
Reviewer Audita daļas priekšnieks, Z.Lazda, CSDD
Abstract Bakalaura darba tēma ir „Satiksmes drošības problēmu analīze Tukuma novadā”. Bakalaura darba mērķis ir – noskaidrot un analizēt satiksmes drošības problēmas Tukuma novadā. Noskaidrot problemātiskās vietas un veikt problēmu risinājumu. Šī mērķa īstenošanai tika izvirzīti vairāki uzdevumi, kuri tika iedalīti divās daļās – teorētiskā un analītiskā daļa. Darba teorētiskajā daļā tika izpētīta satiksmes drošība Eiropā un Latvijā. Darba analītiskajā daļā tika apsekots ceļu tīkls Tukuma novadā un ar dažādām metodēm konstatēti un aprēķināti bīstami posmi ceļu tīklā. Inženierprojekta darba uzdevums ir „Autoceļa Tukums – Lazdas ceļa posma projekta izstrāde”, tas sastāv no aprakstošās daļas, aprēķiniem un rasējumiem. Projekta ietvaros paredzēts veikt posma pilnu pārbūvi. Darba mērķis ir atjaunot autoceļa Tukums – Lazdas ceļa posmu, tā pieturvietas. Atjaunojot šo autoceļu, novērst satiksmes drošības problēmas, kas novērojamas šajā autoceļā. Darbs satur 154 lpp, 29 tabulu, 51 attēlu, 24 rasējumu un 18 literatūras avotus.
Keywords Satiksmes drošības problēmu analīze, Tukums
Keywords in English Traffic safety problems in Tukums, Tukums
Language lv
Year 2019
Date and time of uploading 07.01.2019 17:06:59