Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Engineering Technology , Mechanics and Mechanical Engineering
Title in original language Vārpstu sprieguma koncentratora skaitliskā modelēšana.
Title in English Numerical simulation of stress concentration factor for shafts.
Department
Scientific advisor Olga Kononova
Reviewer lekt. Sokolova Svetlana
Abstract Azat Kalimbayev Vārpstu sprieguma koncentratora skaitliskā modelēšana Bakalaura darbs / A. Kalimbayev, Prof. Olga Kononova – Rīga: Rīgas Tehniskā universitāte, Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte, Ārzemju studentu nodaļa, bakalaura programma “Inženiertehnika, mehānika un mašīnbūve” 2019. Bakalaura darbā tika paradīts un aprakstīts, kā spriegumu koncentrācijas koeficients ietekmē dažādu vārpstu konstrukciju tipu. Darbs sastāv no divām daļām: teorētiskā un praktiskā. Teorētiskajā daļā tika aplūkoti dažādi spriegumu koncentrācijas koeficienta ietekmes piemēri dažādu vārpstu tipu, kā arī aprēķina piemērs ar analītiskas metodes izmantošanu, kas ļauj izvairīties no spriegumu koncentrācijas koeficienta lielas vērtības. Praktiskajā daļā tika aplūkoti stiepe un vērpe divas dažādās detaļās: apaļa šķērsgriezuma stienī ar izvirpojumu un kloķvārpstā. Šie gadījumi tika skaitliski modelēti ar SolidWork programmas izmantošanu, iegūti modelēšanas rezultāti tika salīdzināti ar teorētiskiem. Darba apjoms ir 60 lappuses, ieskaitot 55 attēlus, 9 tabulas un 13 atsauces uz literatūras avotiem.
Keywords Skaitliskā simulācija, stresa koncentrācijas koeficients, skaitliskā analīze
Keywords in English Numerical simulation, Stress concentration factor, Numerical analysis
Language eng
Year 2019
Date and time of uploading 06.01.2019 15:41:14