Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Civil Construction and Real Estate Management
Title in original language Būvniecības informācijas modelēšanas (BIM) ieviešana publiskās institūcijās
Title in English Implementing building information modelling (BIM) in public institutions
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Ineta Geipele
Reviewer Ņikita Kočanovs
Abstract Sproģis G. 2018. „Būvniecības informācijas modelēšanas (BIM) ieviešana publiskās institūcijās”. Maģistra darbs. Rīga, Rīgas Tehniskā Universitāte, Inženierekonomikas un Vadības fakultāte, Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūts, 106 lpp. Maģistra darbā analizēts viens no būvniecības digitalizācijas rīkiem – būvniecības informācijas modelēšana (BIM). Darbā tika pētīts BIM process un tā ieviešanas iespējas publiskajos iepirkumos, izstrādājot konkrētas prasības, kādas pasūtītājam būtu jāizvirza gan būvprojekta izstrādes, gan būvdarbu veikšanas iepirkumā, lai būvprojekts tiktu izstrādāts izmantojot BIM procesus un principus, kā arī to būtu iespējams lietderīgi izmantot arī būves apsaimniekošanā un uzturēšanā. Veiktais pētījums ļauj secināt, ka pasūtītajam publiskajā iepirkumā pietiek izvirzīt tikai dažas prasības, lai būvprojekta izstrāde tiktu veikta izmantojot BIM procesus un principus. Kā arī visas nepieciešamās tehnoloģijas būvniecības digitalizācijai un BIM ieviešanai jau ir pieejamas, bet pietrūkst kompetences un prasmes strādāt ar šīm tehnoloģijām ievērojami labāku rezultātu sasniegšanai. Līdz ar to būvniecības digitalizācijā un BIM ieviešanā galvenais uzsvars ir jāliek tieši uz šo kompetenču un prasmju apgūšanu gan būvniecības pasūtītājiem, gan izpildītājiem. Darba kopējais apjoms ir 106 lappuses. Darbs ietver 36 attēlus, 11 tabulas un 1 pielikumu.
Keywords BIM, būvniecības informācijas modelēšana, publiskie iepirkumi, būvprojekts, būves dzīves cikls
Keywords in English BIM, building information modelling, public procurement, construction design, building life cycle
Language lv
Year 2019
Date and time of uploading 04.01.2019 12:42:41