Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Medical Engineering and Physics
Title in original language Portatīva datu iegūšanas sistēma plantāra spiediena sadalījuma noteikšanai
Title in English Portable data acquisition system for determining plantar pressure distribution
Department
Scientific advisor Aleksejs Kataševs
Reviewer Marina Romanova, Dr. inž., vad. pētnieks, marina.romanova@rtu.lv
Abstract Inženierprojekta mērķis ir izstrādāt portatīvu datu iegūšanas sistēmu, plantāra spiediena sadalījuma noteikšanai, izmantojot elektrovadoša tekstila materiālu ar blīvumu 64 cilpas uz 1cm2 . Darba uzdevums ir izveidot portatīvu sistēmu, no datu reģistrēšanas ierīces un elektrovadoša tekstila materiāla sensora. Portatīvai datu reģistrēšanas ierīcei jāvāc dati no elektrovadošā tekstila materiāla pieslēgta pie tās, izmantojot metodi, kas tika izstrādāts bakalaura darbā “Īpatnējas pretestības sadalījuma noteikšana elektrovadošām tekstila materiālam atkarība no noslogošanas”. Darbs sastāv no paskaidrojošā raksta un grafiskās daļas. Paskaidrojošais raksts sastāv no: ievada, literatūras apskata, koncepcijas, prasību un tehniskā uzdevuma definēšanas, variantu salīdzināšanas, principiālās shēmas izstrādes, inženieraprēķiniem, darbības algoritma apraksta, detaļas izgatavošanas tehnoloģiskā procesa, izmaksu aprēķiniem, un darba, civila un vides aizsardzības pasākumiem, strādājot ar datu iegūšanas sistēmu plantāra spiediena sadalījuma noteikšanai. Grafiskā daļa sastāv no variantu salīdzinājuma, principiālās shēmas, darbības algoritma, kopskata, kopsalikuma un detaļu rasējumiem, detaļas izgatavošanas tehnoloģiska procesa attēlojuma un izgatavošanas un testēšanas telpa plānojuma. Darbs ir rakstīts latviešu valoda un satur 10 tabulas un 25 attēlus. 5 A1 formāta rasējumus un 4 A2 formāta rasējumus. Ir pievienotas 3 A4 formāta lapas ar specifikāciju. Darba apjoms ir 68 lappuses un tā izstrādei tika izmantoti 35 literatūras avoti.
Keywords Plantārais, spiediens, dati, iegūšanas sistema, elektrovadošais tekstils
Keywords in English Plantar, pressure, data, acquisition system, electroconductive textile
Language lv
Year 2019
Date and time of uploading 04.01.2019 11:16:55