Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language Uzņēmuma konkurētspējas paaugstināšanas projekts
Title in English Enterprise competitiveness enhancement project
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Judīte Jakubāne
Reviewer Aldis Greitāns, Mg.oec., AS "Citadele Banka" Procesu vadības daļas vadītājs
Abstract Bakalaura darba autors: Mārcis Aizkalns Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: Docente. Mg.oec. Judīte Jakubāne Bakalaura darba temats: Uzņēmuma konkurentspējas paaugstināšanas projekts Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 76 lpp., tajā iekļauti 28 attēli, 36 tabulas, 1 formula. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 44 avoti latviešu, 5 angļu valodā. Darbam pievienoti 17 pielikumi. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Uzņēmuma SIA “Minipalīgs” konkurētspējas paaugstināšanas iespējas negatīvi ietekmē uzņēmuma iekšējā vidē pastāvošās vājās puses jeb problēmas. Pie nozīmīgākajiem uzņēmuma konkurētspējas paaugstināšanas problēmām pieder mazais nodarbināto personu skaits, zemā nodarbināto personu produktivitāte un šaurais pakalpojumu klāsts. Lai paaugstinātu uzņēmuma SIA “Minipalīgs” konkurētspēju nepieciešams piesaistīt jaunas nodarbinātās personas, attīstīt jaunus uzņēmuma pamatdarbības virzienus un paplašināt uzņēmuma pamatdarbības virzienu “tehnikas noma”. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Aizkalns M.: Uzņēmuma konkurentspējas paaugstināšanas projekts. Bakalaura darbs/ M. Aizkalns, J. Jakubāne.- Rīga: RTU, UIVI IUVK, bakalaura studiju programma uzņēmējdarbībā un vadīšanā 2018. – 76 lpp.
Keywords Uzņēmuma konkurentspējas paaugstināšanas projekts
Keywords in English Enterprise competitiveness enhancement project
Language lv
Year 2019
Date and time of uploading 04.01.2019 10:48:36