Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Medical Engineering and Physics
Title in original language Vakuumkamera plastikātu detaļu liešanai
Title in English Vacuum casting mechanism for plastic materials
Department
Scientific advisor Aldis Balodis
Reviewer Hermanis Sorokins, Maģistrs, RTU, pētnieks, Hermanis.sorokins@rtu.lv
Abstract Inženierprojekta mērķis ir izstrādāt iekārtu plastikātu detaļas individuālas ražošanas procesam, kur izgatavošanas process nepārtraukti notiks vakuumkamerā un būs sastādīts no šķidro plastikāta ingredientu atgāzēšanas, sajaukšanas, šķidra maisījuma maisīšanas un samaisīta maisījuma vakuuma liešanas. Darbā iekļauts literatūras apskats par esošam analogu vakuuma liešanas iekārtam, to metodēm un aprīkojumiem, projektējamas iekārtas vakuuma sūkņu variantiem, ierīces koncepcija un tehniskais uzdevums, inženieraprēķini par vakuuma sistēmas projektēšanas parametriem, iekārtas darbības procesiem un principiem, iekārtas prototipa izgatavošanas izmaksu aprēķins, darba aizsardzības, civilās aizsardzības un vides aizsardzības pasākumiem, strādājot ar vakuumkameras iekārtu un iekārtas kopskata, kopsalikuma un oriģinālo detaļu rasējumiem, iekārtas plānoto izvietojumu telpā kā arī izstrādāts un attēlots rasējumā iekārtas detaļas izgatavošanas tehnoloģiskais process. Rezultātā tika teorētiski izstrādāta vakuuma liešanas iekārta ar visiem augstāk minētām funkcijām, kas spēji sasniegt retinājumu līdz 50 Pa un veikt paraugu izgatavošanu no trijiem izejvielu komponentiem. Iekārtas izstrāde ir aprakstīta darba rakstiskajā un parādīta grafiskajā daļās. Darba aprakstošā daļa sastāv 89 lappusēm un satur 8 tabulas un 25 attēlus. Darbs ir rakstīts latviešu valodā un tā izstrādē tika izmantoti 30 literatūras avoti. Grafiskā daļa iekļauj 6 rasējumus A1 formātā, 1 tehnisko specifikāciju A3 formātā, kā arī 8 detaļas rasējumus A4 formātā.
Keywords iekārta plastikātu detaļas individuālai ražošanai; vakuumkamera; šķidro plastikāta ingredientu atgāzēšana; šķidro plastikāta ingredientu sajaukšana; šķidro plastikāta ingredientu maisījuma maisīšana; šķidro plastikāta ingredientu samaisīta maisījuma vakuuma liešana; vakuuma liešana
Keywords in English Vacuum casting mechanism; device for a plastic detail individual manufacturing; vacuum chamber; degassing of a liquid plastic compound ingredients; mixing up of a liquid plastic compound ingredients; mix of a liquid plastic compound ingredient mixture; casting up of a plastic compound ingredient mixtures;
Language lv
Year 2019
Date and time of uploading 03.01.2019 13:19:58