Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Nekustamā īpašuma pārvaldība
Nosaukums Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pagalma labiekārtojuma attīstības projekts
Nosaukums angļu valodā Multi-storey apartment backyards improvement project
Struktūrvienība 22500 Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūts
Darba vadītājs Edgars Pudzis
Recenzents Maira Rudzīte
Anotācija Bakalaura darba „Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pagalma labiekārtojuma attīstības projekts” mērķis ir, pamatojoties uz teorētiskām un prakses laikā iegūtām zināšanām par namu pārvaldīšanu, izanalizēt prasības teritorijas attīstības plānošanā un izstrādāt daudzstāvu dzīvojamās mājas pagalma labiekārtojuma attīstības projektu Grēdu ielā 3, kā arī sniegt priekšlikumus teritorijas attīstības plānošanas pilnveidošanā. Darba pētāmais objekts ir pagalma teritorijas labiekārtojums, pētījuma priekšmets ir labiekārtojuma elementa projekta izstrāde pagalma teritorijas attīstībā. Bakalaura darbs sastāv no četrām daļām: analītiskās, projekta aprēķinu, tehnoloģiskās, dabas un darba aizsardzības daļas. Analītiskajā daļā tiek pētīta normatīvā bāze teritorijas attīstības plānošanā un skaidrotas prasības un ierobežojumi, kas attiecināmi uz Rīgas pašvaldības teritorijā esošo daudzstāvu dzīvojamo māju Grēdu ielā 3. Tiek apskatīts daudzstāvu dzīvojamās apbūves teritorijas labiekārtojums un izstrādāts projekta pamatojums labiekārtojuma elementa izvēlē. Projekta aprēķinu daļa sastāv no apkopotiem aptaujas anketas datiem par Grēdu ielas 3 iedzīvotāju vēlmēm pagalma teritorijas labiekārtošanā, kas nodrošina, ka teritorijas attīstības plānošanā tiek ievērots atklātības princips jeb iesaistīta sabiedrība. Tiek pētītas prasības velonovietņu novietņu skaitam un izvietojumamun aprēķināti projekta izdevumi, kā arī salīdzināti projekta finansējuma avoti un raksturotas galvenās problēmas saistībā ar līdzeķļu ieguvi. Tehnoloģiskā daļa ietver nekustamā īpašuma pārvaldīšanas ietvaros nepieciešamo dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumu pieņemšanas procedūras izvēli, labiekārtojuma elementa vizuālā risinājuma izstrādi un novietojumu zemes gabalā, kas nepieciešams vienkāršotas teritorijas labiekārtojuma elementu procedūras saskaņosanai Rīgas pilsētas būvvaldē, lai likumīgi būtu iespējams uzsākt projekta ieviešanu. Dabas un darba aizsardzības daļa ietver informāciju par darba un dabas aizsardzības prasībām. Bakalaura darba grafiskajā daļā tiek atspoguļoti darba izstrādes laikā iegūtie rezultāti. Kopējais bakalaura darba apjoms ir 64 lpp. Tajā ietvertas 7 tabulas, 25 attēli un 3 pielikumi.
Atslēgas vārdi Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, teritorijas attīstības plānošana, pagalma teritorijas labiekārtojums, labiekārtojuma elementi, velosipēdu novietnes, sabiedrības līdzdalība teritorijas plānošanā
Atslēgas vārdi angļu valodā Multi-storey apartment backyard,improvement project, territory development planning, the principle of openness or the society involvement
Valoda lv
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 21.12.2018 11:36:26